Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i sidste uge forlænget trepartsaftalen om den ny midlertidige arbejdsfordelingsordning frem til udgangen af 2021. Den nye ordning giver mulighed for at udvide tiden, medarbejderne er hjemsendt på dagpenge.

Ved arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige og på dagpenge. Formålet er, at virksomheden udgår at opsige medarbejdere.

Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige. Dagpengesatsen under arbejdsfordeling er højere end ved almindelig ledighed. Omregnet til fuldtidsledighed svarer den forhøjede sats til 23.000 kr. pr. måned, mens den almindelige sats for fuldtidsledige er 19.083 kr. pr. måned.

Derudover vil HK Privatmedlemmer, der opfylder betingelserne for HK kollektiv lønforsikring, kunne få op til 80 % af deres løn i den periode, de er på arbejdsfordeling.

I forhold til den tidligere ordning, som blev vedtaget i september, er den nye ordning mere fleksibel med henblik på at kunne hjælpe specifikke brancher. Fx kan medarbejdere være på dagpenge op til 80 % af arbejdstiden. Det kræver dog, at overenskomstens parter kan blive enige om rammen for den udvidede fleksibilitet.

Endvidere er det præciseret i den nye ordning, at funktionærer skal placere ledigheden på hele dage, medmindre der er indgået en konkret aftale på virksomheden/i afdelingen om, at ledigheden kan placeres som timer.

For ikke-funktionærer kan ledigheden placeres som timer. Arbejder man under en overenskomst, der indeholder bestemmelser om en mindste daglig arbejdstid, så skal denne respekteres.

Det endelige lovforslag forventes at være klart i næste uge
Når, lovforslaget er endeligt vedtaget, kan du læse om ordningen og ændringerne i vores coronaguide.

 

Læs mere om arbejdsfordeling på FH's hjemmeside