Marianne Glintborg, afdelingssektorformand HK Privat Midt

Foto: Marianne Glintborg, nyvalgt afdelingssektorformand i HK Privat Midt, vil gøre brug af sin evne til at skabe relationer, og at lytte. - Det er medlemmerne, vi arbejder for, og de skal mærke, at de har en fagforening, der lytter til dem, siger hun.

 

    - HK er medlemmernes fagforening og fællesskab. Det er medlemmerne, vi arbejder for, og de skal mærke, at de har en fagforening, der lytter til dem. Jeg glæder mig da også vildt meget til at komme i gang. Til at arbejde sammen med det dygtige hold af medarbejdere i HK Privat Midt og til at møde medlemmerne, konstaterer Marianne Glintborg i en tid, hvor hun er ved at sige pænt farvel til sit nuværende job som faglig konsulent i PMF Fyn – FOA:

    - Den tætte kontakt til både medlemmer og tillidsvalgte har jeg haft meget af i mit aktuelle job, hvor jeg blandt andet har været med til at uddanne vores tillidsvalgte. De er for mig omdrejningspunktet i kontakten mellem fagforening og medlemmer, fordi de er tæt på både nye og eksisterende medlemmer.

  

Jeg har altid haft mod og lyst til at stille mig op og gå forrest – også gerne for medlemmerne af HK

  

Ikke et ubeskrevet HK-blad

I HK-regi er Marianne langtfra et ubeskrevet blad. Hun har således i en længere årrække været både medlem af sektorbestyrelsen i HK Privat Midt og formand for brancheklubben Organisationer. Da sektoren skulle vælge en ny formand så hun en mulighed for at bringe sine mange års erfaringer med fagligt arbejde endnu mere i spil på medlemmernes vegne:

    - Jeg har mange og forskellige erfaringer med fra det faglige område både fra tillidsposter i HK og fra mit arbejde i PMF Fyn. Her så jeg en mulighed for at bruge de erfaringer i et job, hvor det handler om at søge indflydelse på medlemmernes vegne højere oppe i systemet. Jeg har altid haft mod og lyst til at stille mig op og gå forrest – også gerne for medlemmerne af HK, lyder det fra Marianne:

    - Jobbet som sektorformand er desuden et meget politisk job, hvor medlemmerne kan være med til at sætte deres præg på den politik, som vi skal efterleve. Det er samtidig et job, hvor jeg får brug for evnen til at skabe relationer. Det gælder naturligvis i forhold til medlemmer og medarbejdere, men det gælder også i forhold til arbejdsgiversiden, politikerne osv.

  

Jeg kommer fra et job ude i marken, hvor jeg ved, hvor vigtigt det er at være tæt på medlemmer og tillidsvalgte. Så selvom jeg uden tvivl får en fyldt formands-kalender, så vil jeg gerne bevare den nærhed, og jeg har en klar idé om, hvordan jeg skal involveres i kontakten til de to grupper

 

Erfaringer fra marken

Engagement, gå på mod, erfaring fra fagligt arbejde og evnen til at lytte er nogle af de egenskaber; Marianne Glintborg bringer med i sit nye job som din nye sektorformand for HK Privat Midt. Der er dog en anden ting, som hun selv lægger meget vægt på, nemlig nærheden til medlemmernes hverdag:

    - Jeg kommer fra et job ude i marken, hvor jeg ved, hvor vigtigt det er at være tæt på medlemmer og tillidsvalgte. Så selvom jeg uden tvivl får en fyldt formands-kalender, så vil jeg gerne bevare den nærhed, og jeg har en klar idé om, hvordan jeg skal involveres i kontakten til de to grupper, understreger Marianne Glintborg, der i øvrigt ser kompetenceudvikling og efteruddannelse som vigtige nøgler til HK-medlemmernes fremtid:

    - HK-jobbet udvikler sig hele tiden, hvorfor det er virkelig vigtigt med udvikling og uddannelse. Det skal vi sikre sammen med arbejdsgiverne, som jeg vil søge dialog med, så vi kan hjælpe dem med at få øjnene op for, hvor mange muligheder de egentlig har for at efteruddanne deres medarbejdere. Det er kun endnu et eksempel på, hvordan og hvor godt den danske model fungerer. At vi på den ene side lytter til vores medlemmers ønsker og behov, og at vi på den anden side bringer det videre i dialogen med arbejdsgiverne. Samtidig engagerer vi os i hele uddannelsesdebatten og deltager i bestyrelsesarbejde, for eksempel på skolerne, for at sætte vores præg på hele uddannelsesområdet, slutter Marianne Glintborg, inden hun skal videre med de mange praktiske opgaver, der følger, når medlemmerne har peget på hende som deres næste sektorformand for HK Privat Midt.

 

om marianne

/ 55 år, gift med Paul, tilsammen har de tre voksne børn
/ Oprindelig uddannet pædagog
/ Har de seneste 13 år været aktiv medlem i HK Privat Midt, og medlemmerne har nu valgt hende som sektorformand
/ Kommer fra et job som faglig konsulent i PMF Fyn - FOA