Computerarbejde
Måske du har set eller læst en af de efterhånden mange artikler HK Kommunal og Kommunalbladet har skrevet om primært KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem de seneste par måneder.

Men sagen er vigtig for HK Kommunal – og sikkert også for dig, for måske er det dig, der næste gang rammes af et halvfærdigt IT-system, der partout skulle udrulles, fordi – ja det skulle det altså bare!

Derfor bruger vi tid og energi på KSD-sagen

Så her kommer 5 gode grunde til at HK Kommunal har kastet så megen energi ind i problemstillingen med KSD.

  1. Det går ud over medarbejdernes arbejdsmiljø. Fejl giver øget arbejdspres, borgerklager, stress og sygemeldinger, det har vi mange eksempler på fra KSD.
  2. Kommuner og regioner har det med at realisere de lovede besparelser på forhånd. Det betyder, at det ekstra arbejdspres rammer dobbelt, fordi der er færre til at klare en meget mere besværlig drift. Gevinster skal først realiseres, når systemer har kørt uden større fejl i 6 måneder.
  3. Det offentlige lever af borgernes tillid. Men når IT-systemer ikke fungerer og laver fejludbetalinger o.l., så ryger der hver gang en smule af den opsparede tillid og goodwill. Som myndighed og som medarbejdere skal I værne om borgere og virksomheders retssikkerhed, og det kan kun ske, når IT-systemerne fungerer.
  4. Derfor er et af hovedbudskaberne, at IT-systemer skal testes meget grundigere end det ofte er tilfældet. Der skal være længere tid til fejlretning og sikres, at der afsat tilstrækkelig med resurser til support hos leverandøren.
  5. I som medarbejdere må ikke ende som prygelknabe og syndebuk, når leverandører kæmper om at placere aben for et fejlramt system. Det er vigtigt at italesætte, hvem der har ansvaret – og de skal holdes fast på den.

Tidslinje over KSD-sagen

14. december 2020: Ombudsmand og minister går ind i sagen om KSD

30. november 2020: HK Kommunal skriver til ombudsmanden 

29. oktober 2020: HK kommunal søger ny aktindsigt hos Kombit 

9. oktober 2020: HK Kommunal søger aktindsigt hos Kombit 

28. september 2020: Kommunalbladets vagthund interviewer KomBit 

4. September 2020: 2. survey om tilfredshed 

August 2020: HK Kommunal får de første henvendelser fra medlemmer om KSD 

19. juni 2020: Første survey om tilfredshed blandt brugere af KSD

3. juni 2020: KSD udrulles i alle 98 kommuner

 

Har du et tip om KSD? Skriv til HK Kommunal