Kvinde rækker pengesedler frem.

Forskudsopgørelsen for 2021 er landet i vores mailbakker. Forskudsopgørelsen er Skats bud på, hvor meget du kommer til at tjene i 2021, og hvilke fradrag du har. Men det er kun et bud, fordi Skat baserer tallene på din årsopgørelse fra 2019. Forventer du, at der sker væsentlige ændringer i 2021, så er de ikke nødvendigvis med på forskudsopgørelsen.

- 2020 har på mange måder været et skelsættende år. Vi er midt i en coronakrise. Det betyder blandt andet, at mange fortsætter med at arbejde hjemme i det kommende år. For dem, der har et befordringsfradrag, er det en god idé at få rettet tallet i forskudsopgørelsen nu. Ellers kan de få en efterregning i 2022, siger Brian Friis Helmer, som er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank A/S.

Han anbefaler, at du som lønmodtager udover dit befordringsfradrag også tjekker, at din årsindkomst og dine renteudgifter på bank- og boliglån er korrekte.
Her får du Brian Friis Helmers gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du tjekker din forskudsopgørelse.

Befordringsfradraget
Har du mere end 24 kilometer til arbejde, når du regner ud- og hjemtur sammen, har du ret til befordringsfradrag. Befordringsfradraget* udgør 1,90 kr. pr. km, der er over 24 kilometer og indtil 120. Fradraget for de kilometer, der ligger over 120 kilometer, er lavere, nemlig 0,95 kr. pr. km.

- Du får kun fradrag for de dage, hvor du rent faktisk kører frem og tilbage. Det vil sige, at forventer du at få mange hjemmearbejdsdage i 2021, så skal du have rettet befordringsfradraget, hvis du vil undgå restskat, siger Brian Friis Helmer.

Normalt anslår Skat, at fuldtidsansatte har 216 arbejdsdage pr. år. Hvis du har to hjemmearbejdsdage pr. uge, så sparer du transporten knap 9 dage hver måned og kan så heller ikke få fradrag for de dage.

- Derfor skal du nedsætte dit befordringsfradrag med det antal dage, du forventer at arbejde hjemme. Og husk, at du altid kan gå ind på skat.dk og rette antallet af dage op og ned, hvis der sker ændringer, siger Brian Friis Helmer.

*Inkluderer din transport en tur over betalingsbroerne Storebæltsbroen, Øresundsbroen og Fjordforbindelsen Frederikssund, kan du også få et fradrag for din broudgift.

Se befordringssatserne på skat. (Linket er udløbet pr 17/10 2022)

Årsindkomsten:
Du skal medregne din løn plus feriepenge eller feriegodtgørelse og andre a-skattepligtige indtægter. Hvis du forventer, at din årsindtægt lander omkring 385.000 kr. eller under, skal du være ekstra nøjeregnende. 383.019 kr. er grænsen for at få det fulde beskæftigelsesfradrag på 40.600 kr., og kommer du til at tjene under grænsen, men har det fulde fradrag på din forskudsopgørelse, så får du en regning fra Skat i 2022.

- Ligger din årsindkomst på grænsen for fuldt beskæftigelsesbidrag, vil jeg anbefale, at du sætter din årsindkomst lidt lavere. Så risikerer du ikke at få en efterregning. Og har du ikke udnyttet dit beskæftigelsesfradrag helt, så får du pengene tilbage i Skat i 2022, forklarer Brian Friis Helmer.

Er din årsindtægt derimod så høj, at du ligger i nærheden eller over topskattegrænsen, som er 544.800 kr., efter at arbejdsmarkedsbidraget på 8 % er trukket fra årsindkomsten, bør du sætte din forventede årsindkomst lidt højere end forventet, mener privatøkonomen.

Du bør altid klikke ind på din skattemappe på skat.dk, hvis dit indtægtsgrundlag pludseligt ændrer sig.

- Hvis du fx skal på barsel og kun har barselsdagpenge, bliver ledig eller - modsat - kommer i arbejde, så bør du tjekke din forskudsopgørelse og rette den til, siger Brian Friis Helmer.

Renteudgifter på bank-, bolig- og kreditlån
- Rigtigt mange danskere har konverteret deres boliglån i 2020 på grund af de lave renter. Er du en af dem, så er der også en god grund til at tjekke forskudsopgørelsen. Har du konverteret til et lån med lavere renter og måske lavere bidragssats, skal du have rettet beløbet i din forskudsopgørelse, så du undgår en efterbetaling, siger Brian Friis Helmer.

- Skat har kun en fremskrivning, som tager udgangspunkt i oplysninger om dine renteudgifter i 2019. Har du konverteret til en lavere rente, kan der være tale om et ganske stort beløb, som du siden vil blive opkrævet i restskat, forklarer Brian Friis Helmer.

Samme øvelse skal du gøre, hvis du har optaget nyt lån i 2020. Det gælder både banklån og lån til køb af bolig.

Brian Friis Helmer understreger, at det ikke kun er ved årsskiftet, du bør tjekke din forskudsopgørelse, men hver gang der sker ændringer i din indkomst, lån eller befordring. Det er dit bedste værn mod at få en uvelkommen regning i 2022.