Mand i rød jakke og med nissehue på.

Er du en af de tillidsrepræsentanter, som gerne vil dele julegaver til dine HK-medlemmer ud på arbejdspladsen ved juletid, så er der godt nyt til dig.

HK’s juridiske afdeling har gransket lovgivningen omkring databeskyttelse af personfølsomme oplysninger. Det har resulteret i en ny fortolkning af lovgivningen, som siger, at uddeling af julegaver på arbejdspladsen ikke kan sidestilles med elektronisk behandling af personoplysninger.

Tidligere frarådede juristerne, at uddelingen foregik på arbejdspladsen, fordi oplysninger om medlemskab af en fagforening er personfølsomme oplysninger ifølge persondatareglerne. Og ved at dele gaver ud på arbejdspladsen blev det tydeligt for alle, hvem der er medlem af HK, og hvem der ikke er.

- Persondatareglerne gælder kun for elektronisk behandling af personfølsomme oplysninger. Derfor vurderer vores juridiske afdeling, at uddeling af julegaver, som jo foregår fysisk, ikke er omfattet af reglerne, siger Klara Hoffritz, som er advokat i HK Privat.

- Det er dog vigtigt at understrege, at det er en ny fortolkning fra vores side. Det er ikke et spørgsmål, der har været prøvet ved domstolene, tilføjer Klara Hoffritz.

Hvis du i disse coronatider hellere vil sende julegaverne hjem til dine kolleger, så er det juristernes vurdering, at dette også er muligt. Du skal dog senest umiddelbart efter, at kollegerne har modtaget deres gaver, orientere om, at du har brugt deres postadresser. Adresser er nemlig personoplysninger.

Har du en kollega, som ikke ønsker at få en gave stillet på sit bord eller lignende, så skal du naturligvis respektere dette.