Illustration af en medarbejder og en chef, der forhandler løn. I baggrunden svæver forskellige ord om lønsamtalen, f.eks. dygtighed, arbejdsfunktion, indsats, overblik og lignendeDu har ret til en årlig lønsamtale - husk at få taget den. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk

Det er yderst sjældent, at chefer af dem selv kommer med lønforhøjelser. Derfor er det vigtigt, du holder fast i din ret til en årlig lønsamtale. Ifølge din overenskomst har du nemlig ret til mindst én samtale om året og gerne flere.

- En lønsamtale er en vurdering af dine kompetencer, og det er et vigtigt redskab for både dig og din leder. Lønsamtalen er også et ledelsesredskab til at få bedre medarbejdere og få overblik over kompetencer og ressourcer på arbejdspladsen, så de gode chefer har selvfølgelig også en interesse i at få taget snakken, fortæller faglig chef i HK Handel, Stephan Agger.

Forrygende år for branchen: "Bedste resultat nogensinde"

Netop i år er der ekstra god grund til at banke på chefens dør. Ifølge de nyeste opgørelser fra handelsbranchen går det særdeles strygende med økonomien.

- Som tingene ser ud nu, forudser jeg, at det bliver vores bedste år indtil nu, sagde koncernchef i Salling Group, Per Bank til finans.dk i slutningen af august. Også de seneste tal fra Danmarks Statistik viser en fremgang i omsætningen for især dagligvarehandlen, ligesom den generelle beskæftigelse er steget historisk højt siden juni i år. 

- Man kan vist roligt sige, der er god grund til at snakke løn nu. De handelsansatte har knoklet benhårdt og har stået forrest i en af de største kriser i nyere tid. De har om nogen fortjent et lønløft, især nu hvor branchen ser ud til at slå alle rekorder, siger Stephan Agger.

Din løn: Kontor- og lageransatte
Din løn skal afspejle en række kvalifikationer, du kan se i listen nedenfor. Hvis du er i tvivl om, hvor du lønmæssigt bør ligge, kan du se, hvad andre i tilsvarende stillinger og brancher får med HK’s lønberegner. Du kan også høre din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.  
Din løn: Butiksansatte
Din overenskomst sikrer dig en mindsteløn. Vær opmærksom på, at mindstelønnen ikke er det samme som den normale løn. Det normale er, at der lægges et personligt tillæg oveni mindstelønnen. Nedenfor kan du se, hvilke personlige kvalifikationer, der er aftalt i overenskomsten, som din normale løn skal afspejle.  

Sådan skal din løn vurderes

Dit personlige tillæg får du for de kompetencer, du har som medarbejder. Derfor er din løn en individuel vurdering af dine kompetencer, der bl.a. skal give udtryk for din:

  • Indsats
  • Kvalifikationer
  • Dygtighed
  • Jobfleksibilitet
  • Indhold og ansvar i stillingen
  • Eventuelle ekstra uddannelse

Kriterierne er bestemt i din overenskomst og kan variere lidt. Du kan se, hvad der præcist gælder for dig på MitHK. Kriterierne skal sikre, at du får en løn, der afspejler det, du kan. Det er også ud fra dem, du kan fremhæve, hvor du som medarbejder er særligt stærk eller har gjort dig positivt bemærket.

NB! Dine personlige kvalifikationer forsvinder ikke, når f.eks. mindstelønnen eller fritvalgskontoen stiger. Hvis du oplever, at din chef regulerer i din løn, når de overenskomstbestemte satser stiger, er det en god ide at tage en snak om det. Spørg evt., hvorfor du ikke længere skal have det fulde tillæg, I i sin tid blev enige om, og husk chefen på, at grundene til, du får tillægget, jo ikke har ændret sig siden da.

 

Få hjælp fra HK handels løncoach

Som medlem af HK Handel kan du få en gratis snak med en løncoach. Løncoachen kan bl.a. hjælpe dig med, hvordan du griber samtalen an, og hvordan du evt. kan bringe andre områder i spil, hvis du f.eks. gerne vil have mere frihed, mere uddannelse, bedre muligheder for børns sygedage eller lignende.
Send en sms til 1919 med teksten HKLØN. Så ringer løncoachen dig op på det nummer, du har skrevet fra. Du skal regne med, at der kan gå et par dage, før løncoachen ringer. Send derfor din sms mindst en uge før, du skal til lønsamtale.