- At være en dygtig digital leder er ikke det samme som at være superbruger. Som leder skal man forstå naturen i digitaliseringen og anerkende, at når vi går ind og arbejder med nye teknologier, roder vi samtidig med opgaver, mennesker og strukturer, fordi alting bliver påvirket af, at vi skal gøre tingene på nye måder, siger Karen Melchior Jensen.

Hun er digitaliseringsrådgiver i virksomheden Pulseconsult og underviser på tre webinarer om God ledelse i en digital hverdag, som HK Kommunal Chefgruppen udbyder til sine medlemmer i foråret.

Karen Melchior Jensen pointerer, at digitaliseringen er et middel, ikke et mål i sig selv.
- Digitale teknologier kan bruges til at nå de mål, jeres afdeling har og er effektive midler, fordi de ofte er gode til at levere sammenhæng, overblik og kvalitet i opgaveløsningen – til gavn for borgerne. Det handler webinarerne blandt andet om og bringer løbende det ledelsesmæssige aspekt i spil, siger Karen Melchior Jensen.

Webinarrækken er bygget op om tre aspekter af digitalisering:
1. Kerneopgaven: Hold fokus på digitaliseringens formål
2. Teknologi: Forstå, hvad teknologien kan og gør
3. Forandring: Led forandringerne godt i mål

Alle er en del af servicekæden

Det første aspekt om digitaliseringen af kerneopgaven handler om at kigge udefra og ind på de services, man arbejder med, forklarer Karen Melchior Jensen.
- Her skal vi tale om, hvilken kerneopgave og service, vi leverer til borgerne og hvorfor. Hvad vil vi gerne have ud af kerneopgaven, og hvad prøver vi at løse med digitaliseringen? For selvom afdelingen, man leder, har interne funktioner og ikke direkte borgerkontakt, er man stadig en del af kerneopgavens kæde. Og typisk bruger vi digitaliseringen som et middel til at forbedre alle led i kæden. 

Hvilke teknologier er gode hvor

Webinar 2 om at forstå teknologiernes potentialer giver et overblik over, hvilke teknologier der er relevante på hvilke områder, blandet andet ved at bruge en teknologiradar, KL har udviklet.
- Teknologiradaren er et godt værktøj at tage udgangspunkt i, fordi den viser, hvor modne forskellige teknologier er inden for de kommunale serviceområder samtidig med, at den hjælper med at afklare konkrete teknologibehov. Den er også god at have med hjem til ledergruppen og tale ud fra, siger Karen Melchior Jensen og giver et par eksempler:
- Sidder man fx på et tungt administrativt område, kan RPA være relevant, og har man en opgave i at motivere og fastholde interessen plus sørge for at have medarbejdere med kompetencer til at vedligeholde robotten. Sidder man som ledende lægesekretær i psykiatrien, kan ”virtual reality” være interessant at se nærmere på.

Du kender ikke altid målet

Det tredje og sidste seminar handler om at lede forandringerne godt i mål. Her vil fokus blandt andet være på, hvordan digital transformation adskiller sig fra andre forandringsprocesser.

- Det kan fx være, at vi ikke altid kender målet, når vi digitaliserer nye områder, og det kan være udfordrende for en leder, som er vant til at have en del kontrol. Du kan ikke nødvendigvis stille dig op og sige, hvad der kommer ud af den proces, I er i gang med, pointerer Karen Melchior Jensen og tilføjer:

- Samtidig skal du bringe nye kompetencer i spil hos dine medarbejdere. Det er ikke altid superbrugeren, som er den mest udviklingsorienterede eller den bedste til at projektstyre, når der skal udvikles og indføres nye digitale løsninger. Du kan også opleve, at det nye digitaliseringsprojekt kommer oppefra, så din opgave er at stille ressourcer til rådighed og acceptere, at implementeringen koster tid og penge.

Karen Melchior Jensens mål er at sende deltagerne hjem fra de tre webinarer med et udvidet sprog for den digitale forandring, som de kan bruge overfor medarbejderne, deres lederkollegaer og chefer. Og at de har fået større forståelse af, hvordan digitaliseringen er en tværgående disciplin i ledelsesopgaven.

Webinarerne er en blanding af oplæg i plenum og arbejde i grupperum. Der vil være lidt hjemmearbejde i form af læsestof eller videomateriale mellem webinarerne. Det anbefales, at du deltager i alle tre seminarer, da de bygger videre på læring fra seneste webinar.

Tre webinarer om god ledelse i en digital hverdag

 

1. webinar:

Hvad: Kerneopgaven: Hold fokus på digitaliseringens formål
Hvad er jeres kerneopgave og hvorfor? Hvor og hvordan kan digitaliseringen være med til at forbedre den service, I leverer til borgerne?
Hvornår: Torsdag den 11. marts 2021, kl. 14.00-16.00
Hvor: På Microsoft Teams

2. webinar:

Hvad: Teknologi: Forstå, hvad teknologien kan og gør
Med udgangspunkt i KLs Teknologiradar undersøges og afdækkes, hvilke teknologier der er relevant på hvilke kommunale serviceområder.
Hvornår: Torsdag den 25. marts 2021, kl. 14.00-16.00
Hvor: På Microsoft Teams

3. webinar:

Hvad: Forandring: Led forandringerne godt i mål
Hvordan bringer du de rette medarbejdere og kompetencer i spil ift. at udvikle og indføre nye teknologier? Hvordan håndterer du, at du ikke nødvendigvis kender slutmålet med digitaliseringen?

Hvornår: Torsdag, den 15. april 2021, kl. 14.00-16.00
Hvor: På Microsoft Teams

Tilmelding (samlet) til alle tre seminarer. (Linket er udløbet pr 17/3 2021)

OBS! Vi anbefaler, at du deltager via computer, da der også vil være digitalt gruppearbejde. Her er erfaringen, at mobil eller tablet begrænser denne form for samarbejde.