Lyder ordet "generalforsamling" lidt støvet og gammeldags? Ja, måske. Og ingen skal da heller undre sig, hvis det i en nær fremtid kommer til at hedde noget andet i regi af HK Kommunal Hovedstaden.

– Men én ting ad gangen, lyder det fra den nye formand, Ditte Gottlieb Bredahl. Og det starter på generalforsamlingen næste år, som kommer til at forløbe ganske anderledes end hidtil.

For det første bliver den på grund af Covid19-situationen afviklet fysisk og virtuelt på samme tid, hvilket betyder, at man inviterer så mange, som restriktionerne tillader til den fysiske del af arrangementet, mens resten kommer til at deltage virtuelt. For det andet har man søgt Hovedbestyrelsen om dispensation til at tage de tidskrævende valghandlinger ud af dagsordenen og i stedet at gennemføre dem inden forsamlingen mødes. Det betyder, at de, der stiller op til bestyrelse eller andet, skal præsentere sig selv på fagforeningens hjemmeside, mens selve valget kommer til at foregå virtuelt nogle dage forud for mødet.

– Tanken med forandringerne er, at vi på den måde får hensynet til Covid19-krisen, de nye virtuelle muligheder og ønsket om en mere åben og aktiv generalforsamling til at gå op i en højere enhed, forklarer Ditte Gottlieb Bredahl og vil ikke afsløre så meget mere om det fornyede arrangement.
– Mit ønske som ny formand er at gøre generalforsamlingen mere tilgængelig og mere relevant for alle medlemmer og samtidig mindre indforstået. Især vil jeg gerne være med til at trække mange flere af vores unge medlemmer med ind i det aktive faglige fællesskab. Jeg tror, en stor del af dem føler, at det er svært at koble sig på et arrangement, der bygger på fastlagte traditioner gennem mange årtier. Så nu er tiden kommet til at skabe anderledes kutymer og praksisser, siger hun.

Med den nye virtuelle valghandling ønsker man at frigøre en god del tid på selve generalforsamlingen. Og den ser Ditte Gottlieb Bredahl gerne brugt på mere fagligt indhold med bedre mulighed for debat. Vel at mærke en debat, som også de medlemmer, der følger med virtuelt, skal kunne være med i. Lige nu arbejder fagforeningen derfor på højtryk for at finde de tekniske løsninger, der kan tillade denne nye måde at holde så stort et arrangement på.

– Jeg håber, det bliver sådan, at vi kan lade mikrofonen gå rundt i lokalet og samtidig lave grupper med både fysisk og virtuel deltagelse, som kan debattere forskellige aktuelle og relevante faglige emner undervejs. Samtidig tænker jeg, at der skal være én, der styrer chatten og samler op på virtuelle kommentarer, så alle får lige mulighed for at være med, siger hun.

Som mulige emner for debatten nævner hun ønskerne til "den attraktive fagforening", og buddene på, hvad HK Kommunal skal beskæftige sig med fremover.
– Jeg vil rigtig gerne have draget medlemmerne meget mere aktivt med ind i de vigtige debatter. For det er helt afgørende for fagbevægelsens fremtid, at vi i toppen af forbundene og fagforeningerne lytter grundigt til vores medlemmer og følger den vej, de anviser for os. Derfor er det også en helt særlig og vigtig opgave at få de unge med på vognen, så de kommer ind i fællesskabet, bliver aktive deltagere i det og ikke bare ser på udefra, fastslår hun.

Når det er sagt, er hun godt klar over, at dette ikke sker fra den ene dag til den anden. Men håbet er, at der bliver sat en proces i gang med den nye form for generalforsamling, sådan at de unge måske starter med at deltage virtuelt denne gang og næste gang får lyst til at møde fysisk op.

– Nu forsøger vi at tage et skridt ad gangen på det, der gerne skulle være den rette vej frem. Og kan vi undervejs lave noget, der både er sjovt, nyhedsskabende og fagligt, er jeg sikker på, at vi når rigtig langt, siger Ditte Gottlieb Bredahl.