Ditte Gottlieb Bredahl, Afdelingssektorformand HK Kommunal HovedstadenDa Covid-19 kom til landet i foråret blev en lang række medarbejdere sendt hjem med arbejdsopgaverne under armen. Herfra bredte hjemmearbejdet sig. Og på flere arbejdspladser taler man nu om at gøre løsningerne permanente. For at kunne indgå i dialogen om, hvordan det skal ske, tog bestyrelsen HK Kommunal Hovedstaden en beslutning om at klæde sig selv bedre på med vidensbaseret uddannelse. Og første skridt er netop taget med færdiggørelsen af modulet: 'Ledelse af digital transformation – Virtuel Organisation'.

Uddannelsen er helt ny og blevet til på foranledning af HK Kommunal Hovedstaden. I samarbejde med Københavns Professionshøjskole er den tilrettelagt som et valgmodul på uddannelsen Diplom i ledelse og forløber over fem undervisningsgange med en afsluttende mundtlig eksamen. Første hold på uddannelsen bestod alene af bestyrelsesmedlemmer i HK Kommunal Hovedstaden, som nu kan føje et veloverstået uddannelsesforløb med 5 ECTS point til deres CV.

– Det har været et rigtig spændende forløb. Og jeg føler mig langt bedre rustet til at tage den debat om hjemmearbejde, som helt sikkert kommer. For det vi har lært af tiden med hjemmearbejde er, at det giver os en fleksibilitet, som vi rigtig gerne vil holde fast i, siger Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden.

Både for og imod hjemmearbejde

Som hun ser det, er det uundgåeligt at spørgsmålet om øget fleksibilitet i arbejdstiden bliver en del af de kommende overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne. Og her er det vigtigt for hende, at arbejdsgivere og lønmodtagere får en kvalificeret diskussion om fordele og ulemper ved hjemmearbejde set fra begge sider.

– Der er ingen tvivl om, at hjemmearbejde rummer både fordele og ulemper. Så for mig at se skal det ikke være et enten-eller, men et både-og. Ingen kan jo undvære det sociale aspekt af arbejdslivet, som kun er der, når man befinder sig fysisk på sin arbejdsplads, siger hun og mener, at hjemmearbejdet højst skal fylde en eller to dage om ugen, da det ellers kan få negative konsekvenser for den sociale kapital og fællesskabet på arbejdspladsen.

Og så er det også vigtigt, at den øgede fleksibilitet kommer til at tage højde for den enkelte medarbejders præferencer, og karakteren af arbejdsopgaverne.

Et tilbud også til alle andre

Med den nye uddannelse i bagagen håber Ditte Gottlieb Bredahl, at medlemmerne af bestyrelsen nu kan komme til at dele ud af deres viden, så den også kommer medlemmerne ude på arbejdspladserne til gavn. Og hun håber også, at modulet vil blive et permanent tilbud på Københavns Professionshøjskole, så det bliver tilgængeligt for alle – både medlemmer og tillidsfolk. På samme måde mener hun, det ville være en god ide også for de offentlige ledere at gøre det til en integreret del af deres uddannelse.

– En af de udfordringer, vi har mødt med hjemmearbejdet som følge af Covid-19, er nogle ledere, som ikke har kunnet se fordelen ved det, eller har følt sig usikre på hvordan de leder på distancen. Så jeg er overbevist om, at de har lige så meget brug for mere viden og gode redskaber som os, når det gælder spørgsmålet om tilrettelæggelse af arbejdet i en tid med digital transformation, siger hun.

Indholdet på valgmodulet i Virtuel Organisation lyder mere præcist på at give deltagerne evidensbaseret viden om, hvilke elementer, der er i spil, når man taler om hjemmearbejde eller arbejde på distancen, samt kompetencer til at forstå, anvende og indgå i dialog om implementeringen af digitale processer og teknologier.

 

Vi har fået et nyt fælles ståsted

To af bestyrelsesmedlemmerne, som har deltaget på uddannelsen 'Virtuel organisation', fortæller her, hvad de vil bruge deres nye viden til.

Kim Sørensen, FTR i BIF, Københavns Kommune:

– Det er yderst relevant for os at tilegne os viden om den virtuelle organisation. For vi står midt i en digital transformation, som kommer til medføre nye måder at tilgå arbejdet på. Og uddannelsen vi lige har gennemgået har givet os et fælles ståsted og et fælles sprog, som vi kan bruge i forhold til debatten om, hvordan vi griber den nye fremtid an. Der er ingen tvivl om, at personalet har set nogle muligheder i hjemmearbejdsdage, mens cheferne ikke helt har vænnet sig til tanken om distanceledelse. Så der skal nok blive meget at tale om. For de nye muligheder, der åbner sig i en mere digitaliseret verden, er nogle vi faktisk kan arbejde aktivt med og få noget godt ud af – både set fra medarbejdernes, ledernes og ikke mindst borgernes side. Ikke at alt kan komme til at foregår virtuelt, men i hvert fald meget mere end vi forestillede os for et halvt år siden.
Uddannelsen har givet mig nogle gode værktøjer, som jeg kan bruge i forhold til mit arbejde både som næstformand i HovedMED her i BIF og som medlem af bestyrelsen for HK Kommunal Hovedstaden. Jeg vil gøre meget for at 'sælge' denne uddannelse til alle mine kolleger. For med mere viden om den digitale udvikling og de digitale muligheder står vi stærkere. Ofte har vi set lederne gå foran, men lige her synes jeg, at vi har løbet stærkere end den. Og det skal vi udnytte.

Lise Greve Korsbæk, FTR for lægesekretærerne i Region Hovedstadens Psykiatri:

– Jeg er rigtig glad for den bestyrelsesuddannelse i det digitale og virtuelle, som vi netop har færdiggjort. Det var dog en udfordring for mig at komme med, fordi jeg ikke har de forudsætninger, der krævedes. Med det blev løst på bedste vis og på en måde, som jeg gerne vil fortælle højt om, fordi det kan være en god løsning også for andre, som gerne vil have en bestemt efteruddannelse og ikke lige har de rette eksamenspapirer på plads.
Her var der tale om et diplom-fag, som normalt kræver en uddannelse på akademi-niveau. Og da jeg ikke havde det, blev jeg tilbudt at søge via en såkaldt realkompetencevurdering. Det betød, at jeg skulle skrive ned, alt hvad jeg har arbejdet med, hvilke kurser og uddannelser jeg har taget og mine erfaringer fra bestyrelser i diverse foreninger osv. Dette skulle jeg sende ind til uddannelsesstedet, som derefter ville vurdere mine reelle kompetencer. Og heldigvis mente man, at de samlet set var nok til, at jeg kunne deltage. Samme situation kan mange andre derude komme til at stå i. Og så er det altså vigtigt, at de ved, der er en alternativ vej gennem systemet til mere uddannelse.
Selve uddannelsen i den virtuelle organisation gav os et rigtig godt indblik i den digitale verden og åbnede mine øjne for dette med at arbejde virtuelt og på afstand. Efter ni måneder med coronakrise har det meste af Danmark fået nye erfaringer med hjemmearbejde, og jeg håber vi tager det bedste ved det med ind i den hverdag, som følger efter krisen. Vi har jo set, at der er en god del arbejde, som det giver mening at udføre på distancen, lige som det giver mulighed for mere fleksibilitet. Blot skal man huske også at have fokus på behovet for fysisk kontakt, som lederne så må sørge for på anden vis. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi ikke været sendt hjem og arbejde under corona'en. Så det første jeg som FTR tænker om det virtuelle er, at jeg kan bruge det som en ny måde at få samlet og set min TR-gruppe på. I dag mødes vi yderst sjældent, fordi vi sidder spredt på over 30 forskellige lokationer. Så her er det oplagt at bruge det virtuelle møderum. Ikke at det giver det samme som et fysisk møde, men vi får da en visuel kontakt, som er bedre end ingenting.