Af Troels Van Dijk, formand for HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse

Hvad lavede du egentlig i januar og februar i år?

Jeg tror ikke, mange af os kan huske ret meget om årets første måneder. For siden verden i marts blev vendt på hovedet, har offentlig ledelse i den grad stået i coronaens tegn og vil forsat gøre det ind i 2021.

Personligt er jeg heller ikke i tvivl om, at det store ledelsesmæssige spørgsmål også næste år vil være: ”Hvordan er du nærværende uden at være tilstedeværende?” For er der noget, coronakrisen har tvunget os til som ledere, har det været at afdække vores kompetencer udi distance- og digital ledelse.

Fra privilegium til hverdag

Før corona var hjemmearbejde et privilegium et par dage om måneden. I dag er det new normal. Vi har set, at mange trives og præsterer glimrende med det, andre fungerer dårligt uden arbejdspladsens sociale liv – og nogle fungerer bare mindre godt uden struktur og rammer.

Det stiller os som ledere i en position, hvor vi skal for alvor skal lære at styre ’tilstedeværelsespendulet’. For selvom vaccinen ser ud til at være indenfor rækkevidde, og vi forhåbentlig kan nærmer os mere normale tilstande, er verden for altid forandret. Og fremtidens mødeform bliver utvivlsomt fleksibel.

Vi vil ikke køre til Odense fra Næstved, Kolding, Aarhus og Hillerød for at mødes ’på midten’ med kollegaer og samarbejdspartnere fra andre kommuner og regioner. Det bliver på Teams de fleste gange. Til gengæld kan vi mødes oftere, end vi plejer, fordi mødeformen er mere effektiv og mindre tidskrævende.

Vi må give slip på styringen
Den fleksible mødeform vil også fordre, at vi skal udvise større hensyn til medarbejdernes individuelle behov for at sikre trivsel og præstation. Og vi kommer som ledere til at give mere slip på styringen – noget, vi jo har talt om i årtier – fordi ledere og medarbejdere ikke er til stede samtidig på arbejdspladsen i samme omfang som før.

I den digitale ledelse har vi som HK-ledere det fortrin, at vi i forvejen ofte er først med mange af de nye teknologier – fra Teams og Zoom til RPA. Det er second nature for os. Derfor ligger det også lige til højrebenet at udnytte mulighederne for at lære nyt i de webinarer, Chefgruppen udbyder i foråret 2021.

Ny læring: Klø på

Webinar-rækken om god ledelse i en digital hverdag klæder os bedre på til at overskue, tale om og lede de digitale forandringer, som gennemsyrer hele den offentlige sektor. For digitaliseringen er ikke noget, vi kan krydse af på tjeklisten. Den skal vi integrere i vores hverdag. Derfor er de tre webinarer en gave til os som ledere.

Det samme gælder webinarerne for nye ledere, der oplever udfordringen i at blive leder for tidligere kollegaer – en evig aktuel problemstilling, så længe der er intern rekruttering i organisationerne.

Så selvom der virkelig ikke er noget godt at sige om corona, har den nye verdensorden tvunget os til at afdække og tilegne os nye kompetencer som ledere. Og da vi som bekendt skal lære hele livet, kan jeg kun sige: Klø på!

På vegne af Chefgruppens bestyrelse ønsker jeg alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.