Nye teamledere bliver ofte rekrutteret blandt dygtige faglige medarbejdere i afdelingen. Men overgangen fra at være kollega til at være leder for de tidligere kolleger er ikke altid nem.

- Nogle af de yngre ledere oplever fx ikke at blive respekteret af ældre kolleger, andre synes det er svært at sige, at ”nu har jeg det sidste ord i den her sag” og i det hele taget finde sig til rette i den nye rolle som leder. Det får vi mange henvendelser om fra vores medlemmer, fortæller Dorte Søndergaard, faglig konsulent på lederområdet i HK Midtvest.

Derfor foreslog hun et kursus om emnet for nye ledere, og det er blevet til to webinarer i januar, som faciliteres af erhvervspsykolog Palle Grzona fra konsulentvirksomheden HumanAct.

Fire grundvilkår for ledelse

Det første webinar Når jeg bliver leder for mine kolleger – Leadership Pipeline og 4 Vilkår for Ledelse introducerer deltagerne til tankerne i Leadership Pipeline – hvordan du bevæger dig mellem forskellige ledertrin, og hvilke kriterier og krav, som ligger på de enkelte trin i pipelinen.

- Vi ser på den formelle bevægelse fra at være selvledende til at blive leder for bl.a. tidligere kolleger. Og på de bagvedliggende grundvilkår, som vi deler op i fire hovedtemaer, fortæller Palle Grzona og uddyber:

- De fire temaer er: Den magt, du får i en lederposition. At du er alene og ikke længere kan dele dine tanker med de kollegaer, du kunne før. At du bliver eksponeret, fordi du skal træde frem, tage ansvar og være tydelig. Og at du arbejder med mennesker som et vilkår for at lykkes med de opgaver, du skal løse, fordi du ikke længere kan løse dem alene.

Under webinaret bliver deltagerne præsenteret for dilemmaer i lederpositionen og arbejder i grupper med afsæt i deres egen ledelsesmæssige hverdag.

- Her får de mulighed for gennem spørgsmål og refleksioner om de to modeller – Leadership Pipeline og 4 Vilkår for Ledelse – at dele erfaringer og tanker med hinanden og præsentere dem i plenum, siger Palle Grzona og tilføjer:

- Målet er at højne deltagernes bevidsthed om vilkår og dilemmaer ved bl.a. at være leder for sine tidligere kollegaer og give nogle konkrete ideer og håndtag til at håndtere den nye rolle på, så den nye leder ikke kommer i klemme.

Lær at veksle mellem lederstile

I det andet webinar Hvordan leder jeg tidligere kolleger? præsenteres deltagerne for seks lederstile, som den amerikanske psykolog Daniel Golemann har beskrevet.

- Hans forskning viser, at ledere, som kan veksle mellem i hvert fald fire af de forskellige lederstile, klarer sig bedre end ledere, som ikke formår det. Deres performance og medarbejdertrivsel er højere. I webinaret gennemgår vi de seks lederstile, som retter sig ind efter processer i organisationen: Hvad ligger der i de enkelte stile, og hvornår er det hensigtsmæssigt at bruge den ene frem for den anden, fordi de alle har både fordele og ulemper, forklarer Palle Grzona.

Autoriserende kommunikation styrker lederen

Webinaret introducerer også metoden autoriserende kommunikation, som den amerikanske professor Ben Bryant har udviklet.

- Den autoriserende kommunikation understøtter lederstilene og kan samle opbakning til fx lederens beslutninger, som er nødvendig, fordi lederen ikke kan løse opgaverne alene, men har brug for medarbejderens støtte og deltagelse. Men kommunikation kan også virke deautoriserende, hvis lederen fx lader sig afbryde, mødes med nedvurderende ansigtsudtryk eller bare er et rodehoved og ikke får afsluttet pointer eller emner ordentligt.

Med Ben Bryants model for den autoriserende kommunikation kan du som leder på en enkel måde lære løbende at vurdere, om din kommunikation understøtter eller deautoriserer din ledelse, siger Palle Grzona.

Webinaret er metodemæssigt og praktisk opbygget med introduktion til de to metoder med oplæg i plenum og arbejde i grupper.

Læs mere om at autorisere dig selv om leder her.

Fakta: De to webinarer

 
Hvad: Når jeg bliver leder for mine kolleger – Leadership Pipeline og 4 Vilkår for Ledelse.
At blive leder for sine tidligere kolleger er ofte en udfordrende omstilling, som kræver overvejelser og afklaring for at kunne finde dig til rette i din nye rolle. Webinaret introducerer Leadership Pipeline og 4 Vilkår for Ledelse, som vil gøre det lettere for dig at finde vej i din omstilling fra kollega til leder og øge din bevidsthed om at navigere i din nye rolle.
Hvornår: Den 7. januar 2021, kl. 14-16.
Hvor: På Microsoft Teams.
Tilmelding nødvendig.


Hvad: Hvordan leder jeg tidligere kolleger?
Vi ser på forskellige lederstile, både autoriative og demokratiske, og hvordan du med fordel kan veksle imellem dem. Webinaret introducerer Daniel Golemanns 6 lederstile og Ben Bryants model for autoriserende kommunikation.
Hvornår: Den 28. januar 2021, kl. 14-16.
Hvor: På Microsoft Teams.
Tilmelding nødvendig.