Lønsikring for HK/Privats medlemmer

901 ledige medlemmer af HK Privat fik i oktober 2020 udbetalt penge fra HK’s kollektive lønforsikring. Det viser nye tal fra forsikringsselskabet Alka, som administrerer lønforsikringen for HK. I alt har 2.438 medlemmer brugt lønforsikringen, siden HK Privat i september 2019 blev omfattet af ordningen.

Antallet af medlemmer, som har behov for lønforsikring, ligger betydeligt højere, end det gjorde i begyndelsen af 2020 - før regeringen lukkede store dele af Danmark ned på grund af coronavirusset. I februar fik 599 medlemmer fx udbetalinger fra lønforsikringen oveni deres dagpenge.

- Jeg vil ikke påstå, at vi forudså coronakrisen. Men det bekræfter mig i den grad i, at der er stærkt behov for en lønforsikring, når konjunkturerne går den gale vej i Danmark, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat.

 

6.424 KRONER har ledige HK Privat medlemmer gennemsnitligt fået i lønforsikring (oveni dagpengene) om måneden fra september 2019 til oktober 2020.
- Det er det desværre på den kedelige baggrund, at dagpengesystemet gennem årene er blevet udhulet så meget, at det medfører et alt for stort økonomisk fald at blive ledig, fortsætter han med henvisning til, at medlemmerne med lønforsikringen er sikret at få 80 % af deres løn dækket ved ledighed i op til et halvt år.

De seneste måneder er antallet af medlemmer, som har fået lønforsikring, dog faldet lidt. Fra 1.009 i august til 901 til oktober.

- Man kan da håbe, at vi er kommet over det værste i forhold til fyringer. Men jeg synes, at det er for tidligt at glæde sig, siger sektorformanden.

Tallene fra Alka viser, at medlemmerne får udbetalt i gennemsnit 6.424 kroner om måneden fra forsikringen - oveni deres dagpenge, som pt. udgør 19.083 kroner for en fuldtidsforsikret. Derudover viser de nyeste tal også, at medlemmerne i gennemsnit får lønforsikring i 15,3 uger - svarende til omkring tre en halv måned.

 

 

HK Privats medlemmer får gennemsnitligt udbetalinger 15,3 uger fra lønforsikringen.
- Så vi kan jo konstatere, at de 6 måneder, du maksimalt kan modtage lønforsikring ad gangen, heldigvis er nok for langt, langt de fleste af vores medlemmer, som er så uheldige at blive ledige, siger Simon Tøgern.

 

HK Kollektiv Lønforsikring

Langt de fleste medlemmer af HK Privat er omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring, der blev indført for HK Privats medlemmer 1. september 2019. Lønforsikringen koster 79 kroner pr. md. og trækkes automatisk sammen med kontingentet til HK Privat og bidraget til HK’s a-kasse. Med HK Kollektiv Lønforsikring får du 80 % af din løn i et halvt år (svarende til 962 timer som fuldtidsforsikret og 780 timer som deltidsforsikret), hvis du skulle blive sagt op. Forudsat, at du opfylder betingelserne, som du kan læse mere om herunder. Du kan få mellem 602 kroner og 35.334 kroner pr. måned (2020-tal) - afhængig af hvad du fik i løn, før du blev ledig.

For at være berettiget til at modtage lønforsikringsydelse skal du opfylde disse grundlæggende betingelser:
  • Du skal have udført arbejde (uden tilskud) inden for HK Privats faglige område
  • Du skal være uforskyldt ledig - du må altså ikke selv have sagt op og have fået karantæne i a-kassen
  • Du skal have overstået en kvalifikationsperiode på 12 måneder, før forsikringen træder i kraft
  • Du skal have optjent en ny dagpengeperiode med ret til to års dagpenge på den maksimale dagpengesats (2020-satser: 19.083 kr. for fuldtidsforsikrede og 12.722 kr. for deltids-forsikrede)
  • Din indplaceringsdato i a-kassen skal ligge samme dag, som din forsikring er trådt i kraft, eller senere. Indplaceringsdatoen er den dag, a-kassen har beregnet, at du har ny dagpengeperiode fra.
  • Du skal mindst tjene 23.774,11 kr. pr. md. som fuldtidsmedlem eller 16.091,86 kr. pr. md. som deltidsmedlem eksklusive pension (2020-tal). Hvis du tjener mindre end minimumsløngrænsen, kan du i stedet søge om frikontingent, så du slipper for at betale kontingent til HK Privat i op til seks måneders ledighed.
  • Du kan selv beregne, hvor meget du vil kunne få i lønsikring på hk.dk/beregnloenforsikring
Læs mere om lønforsikring på hk.dk/raadogstoette/loenforsikring