Sofie er værnemiddelkoordinator

Coronaen har indvirket på stort set alles arbejdsliv, men for 28-årige Sofie Wind Jepsen har den haft en helt særlig konsekvens. Den har nemlig betydet, at hun i dag kan kalde sig værnemiddelkoordinator – en helt ny stillingsbetegnelse, som tidligere slet ikke fandtes i Haderslev Kommune, hvor hun er ansat.

Behovet for en værnemiddelkoordinator opstod i takt med, at Haderslev Kommunes ansatte skulle bruge flere og flere værnemidler på grund af coronaen, og der samtidig kom flere og flere retningslinjer fra sundhedsmyndighederne at forholde sig til.

Så da cheferne i kommunen i sommer tilbød Sofie Wind Jepsen jobbet på Hjælpemiddeldepotet, var hun ikke sen til at springe til. Hun var på det tidspunkt stadig elev, men blev kort tid efter færdiguddannet som kontorassistent med speciale i offentlig administration.

DER SKER HELE TIDEN NOGET NYT

- Det bedste ved jobbet er, at det aldrig er kedeligt. Der sker hele tiden noget nyt i form af for eksempel nye retningslinjer og vejledninger for værnemidler, som jeg skal forholde mig til og formidle videre til de forskellige personalegrupper i kommunen. Her er der meget at følge med i for, der kommer ofte nye vejledninger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, fortæller Sofie Wind Jepsen.

Sammen med en kollega tager hun også imod bestillinger på værnemidler fra kommunens ansatte og sørger for, at der bliver købt ind. Det drejer sig om f.eks. visirer, briller, engangshandsker, kitler, mundbind, sæbe og håndsprit. De pakker også værnemidlerne og får dem kørt ud til brugerne.

- Et andet vigtig ting, som jeg laver, er indberetninger til Lægemiddelstyrelsen, som skal have besked om kommunens daglige forbrug, vores estimerede forbrug samt vores lagerstatus, fortæller Sofie Wind Jepsen.

SJOVT AT FÅ DET TIL AT KØRE

En af de store udfordringer i jobbet er, at der ikke er nogen ”opskrift”, fordi det er et nyt område, og derfor er der heller ikke nogen, man lige kan spørge til råds.

- Ofte har jeg hørt mig selv sige ”Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det her?” Men alle er heldigvis forstående over for det, og et eller andet sted er jeg så også ekstra glad, når jeg finder en løsning. Det er sjovt at få det til at køre, siger Sofie Wind Jepsen, der stortrives med at opbygge området administrativt:

- Der skal meget til at slå mig ud, for jeg er god til at have overblik og ved, hvor jeg har mine ting. Jeg kan godt lide systemer og at sætte ting i system. Så det er noget af et ønskejob for mig, og jeg synes det er fedt, at jeg har fået lov til at forme jobbet og bygge det op administrativt. Dejligt med det ansvar.