Kontingentet til forbund og sektorer forbliver det samme, men for dele af det samlede kontingent, som HK’s ledelse ikke har indflydelse på, stiger prisen en smule.

Det gælder den statslige takst for at være med i efterlønsordningen, der bliver 6 kr. dyrere. og kontingentet til a-kassen, der stiger med 9 kr. Derudover er der en mindre justering på 2 kr. til den kritiske sygdomsforsikring for dem, der har valgt at have den.

En overskuelig oversigt over tre typer af kontingentsammensætninger kan hentes via TR-portalen (pdf). Denne oversigt udarbejdes efter ønsker fra tillidsrepræsentanter i HK Kommunal, der gerne vil bruge den, når de skal tale med medlemmer og potentielle medlemmer om udgiften til medlemskabet.