Formand for HK Kommunal: Vi skal have en fornuftig lønudvikling på plads

Forberedelserne til OK21 blev meget anderledes end det, HK Kommunals formand, Lene Roed, forhånd havde forestillet sig. Det skyldes selvfølgelig coronakrisen. - Denne gang har vi af gode grunde ikke kunne besøge alle arbejdspladserne med vores landsdækkende OK-kampagne. I år har vi været nødt til at gøre det digitalt. Alligevel har vi aldrig fået så mange forslag eller ønsker direkte fra medlemmerne, fortæller Lene Roed, der går til forhandlingerne med et krav om, at reallønnen skal sikres for hendes medlemmer. Som minimum ønsker Lene Roed, at reallønnen skal sikres. Og hun ser trods corona-usikkerhed optimistisk frem mod forhandlingerne. Ud over løn går mange af de knap tusinde forslag fra HK’erne har indsendt på bedre vilkår for seniorer. Og så er især omsorgsdage og generelt mere frihed på arbejdsmarkedet mere efterspurgt. - Mange forældre ønsker mere tid med deres børn, og mange er andre er optaget af i højere grad at få mere tid til at hjælpe deres forældre, fortæller Lene Roed. Når Lene Roed hører om faggrupper, der har været dybt berørt af krisen, påpeger hun, at det også gælder HK’erne. - Alle faggrupper på det offentlige og private område har båret Danmark gennem krisen. Det håber jeg også, at man som arbejdsgiver anerkender, siger Lene Roed.

A4 Medier
14-12-20

Mangel på lægesekretærer rammer de syge: 'Vi har vrede og grædende patienter i røret’

Siden 2015 er antallet af lægesekretærer på landets sygehuse faldet med 9,2 procent - svarende til 800 fuldtidsansatte lægesekretærer, viser tal fra HK Kommunal. Marie Louise Toftgaard Heede arbejder til dagligt som lægesekretær på Regionshospitalet Herning. - Jeg oplever stor mangel, og jeg oplever, at det ikke er isoleret til afdelingen her, siger hun. De færre hænder går ud over patienterne. I stedet for at kunne aflaste læger og sygeplejersker bliver lægesekretærerne nemlig ofte selv en flaskehals i patientforløbene, oplever Marianne Hoff, der er lægesekretær på Regionshospitalet Holstebro: - Vi har sommetider meget utilfredse patienter. De er vrede og græder i røret, og de kan ikke forstå, at de ikke er den vigtige i den her sag. Hos Overlægeforeningen genkender de også problemet. Ifølge formand Lisbeth Lintz er udviklingen sørgelig. - Når vi ser ud i hverdagen, kan vi se, at vi mangler lægesekretærer til at udføre opgaver, som i stedet er gledet over til overlægerne, siger hun. Pernille Bertelsen er lektor på Aalborg Universitet. Hun siger, at flere lægesekretærer vil skabe bedre kvalitet for patienterne i sidste ende. - Man vil simpelthen få mere sundhed for de samme penge ved at ansætte flere lægesekretærer, mener hun.

DR.dk, DR P4 Nyheder m.fl.
08-12-20

De gule snylter - rigtige fagforeninger giver værdi for pengene

Klumme af Lene Roed, formand HK Kommunal. Den danske model med frivillige, forpligtende aftaler er ikke bare abstrakt snak. Nej, overenskomstmodellen giver sig helt konkrete og nærværende udslag i hverdagen. For det første giver overenskomsterne sig helt konkrete udslag i kroner og øre for den enkelte lønmodtager. I HK Kommunal har vi beregnet, alle HK'ere i kommuner og regioner opnår en gevinst på mindst 8.000 kroner om måneden - eller 95.000 kroner årligt - alene som følge af de aftaler, fagforeningen har tilkæmpet sig ved overenskomsterne. For det andet sikrer rigtige fagforeninger og overenskomster ikke alene resultater, der kan måles og vejes. Mindst ligeså vigtig er de faglige fællesskaber, sammenholdet på arbejdspladsen og muligheden for kollektivt at rejse nogle relevante dagsordener over for ledelsen. For det tredje giver overenskomstsystemet også værdi til hele vores samfundsmodel. Til samfundsøkonomien og sammenhængskraften. Det sidste har vi i den grad set eksempler på under corona-krisen. Alternativerne til rigtige overenskomster er politisk fastsatte diktater eller gule løsninger, hvor arbejdsgiverne køber arbejdskraft af lavestbydende. Det du'r ikke. Heller ikke for gratisterne.

Piopio.dk
04-12-20

De 'kolde hænder' sætter foden ned: - Tal ordentligt om os, Aarhus Kommune!

Administrativt bøvl. De to ord har fået bægeret til at flyde over hos seks fællestillidsrepræsentanter i Aarhus Kommune. Ordene kan læses i budgetforliget 2021, og ifølge HK Østjylland er det blot det seneste eksempel på, hvordan de administrative medarbejdere alt for ofte er blevet omtalt negativt og respektløst. - Der skal naturligvis ikke være mere administration end højst nødvendigt, men det er vigtigt at pointere, at administration er et håndværk, der sikrer borgernes retssikkerhed og ikke mindst god service og velfærd, og det fortjener at blive omtalt med respekt, siger Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. I budgetforliget er udgangspunktet, at der skal spares 30 millioner kroner på administrationen. Hans-Henrik Hansen siger, at udtrykket bare var dråben, der fik fællestillidsmændene til at sige, at nu må nok være nok. Ole Sønderup er fællestillidsrepræsentant i Børn og Unge: - Vi er altså professionelle, der er uddannede i administration. Vi har en stor faglig stolthed, så vi bryder os ikke om at høre vores arbejde omtalt som blandt andet administrativt bøvl. Det påvirker naturligvis vores arbejdsmiljø, siger han.

Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad m.fl.
04-12-20

Kommunalt rygeforbud breder sig - også på hjemmekontoret: - Hvad har de tænkt sig?

I 2012 var der to kommuner, der havde røgfri arbejdstid, mens det nu gælder for 52 af landets 98 kommuner. Samtidig er otte kommuner på vej med et forbud i den nærmeste fremtid. De to store forbund for kommunalt ansatte FOA og HK Kommunal mener, at det skal være en beslutning, der bliver taget i MED-udvalgene. - Det er enormt vigtigt, at det noget, der er aftalt mellem ledelse og medarbejdere og ikke er noget, der er blevet besluttet i kommunalbestyrelserne, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. I flere kommuner må medarbejderne heller ikke må ryge i eget hjem eller i egen bilen, hvis det sker i arbejdstiden. - Det er simpelthen så langt ude at indføre rygeforbud på hjemmearbejdspladser. Det her handler også om, at det skal være regler, der skal kunne håndhæves, for det giver mening. Arbejdsgiver kan kun håndhæve det ved at krænke privatlivets fred, siger HK Kommunals næstformand. Han fortæller, at arbejdsgiver som regel bruger produktivitetsargumentet, når de indfører røgfri arbejdstid. - Det handler om, at rygere holder for mange pause. Men pauser i sig selv burde ikke være et problem, hvis medarbejderen når sine arbejdsopgaver, og desuden mener jeg, at problemet ofte er, at ikke-rygerne holder for få pauser, siger han.

A4 Medier m.fl.
04-12-20

Fagforeninger har ikke fortrudt kritik af Københavns beskæftigelsesforvaltning

Tog HK Kommunal og socialrådgiverne fejl, da de kritiserede Københavns beskæftigelsesforvaltning for at sende alle medarbejder på arbejde midt i juni, da suspensionen af beskæftigelsesindsatsen ophørte? For det gik jo godt. Kun 44 ud af omkring 2.200 medarbejdere har haft covid-19 mellem 15. juni og 15. november. Var kritikken fra fagforeningerne for hård? - Nej, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, og socialrådgiverne. - Medarbejdernes og borgernes bekymringer skal tages alvorligt. Og vi skal følge de regler, retningslinjer og opfordringer, vi får fra sundhedsmyndighederne, så vi kan bryde smittekæderne og komme ud af coronapandemiens kløer. Det klæder ikke en kommunalpolitiker, at se stort på det, lyder det fra Mads Samsing. En ny opgørelse fra forvaltningen viser, at op mod 60 procent af samtalerne med borgerne i november blev ført digitalt eller over telefon. Det er Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, godt tilfreds med: - Det skal være sikkert og trygt for borgerne, at være i kontakt med jobcentret og det skal være sikkert og trygt for medarbejderne, at udføre deres arbejde.

NB Beskæftigelse, A4 Medier m.fl.
03-12-20

Tag ikke medarbejderne på jobcentrene som gidsler

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Politikerne på Christiansborg nået til enighed om, at beskæftigelsesindsatsen skal reformeres, og der er lagt op til besparelser. Det kan godt være, at der er potentiale i regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen. Men jeg frygter, det er medarbejderne på jobcentrene, det går ud over, når sparekniven skal svinges. At man vil høste nogle helt igennem ukonkrete gevinster, vil for mig at se kun betyde, at den usikkerhed og det pres, de ansatte på jobcentrene oplever som følge af de seneste års reform-amok, kun bliver større. Jobcenter-medarbejderne gør det efter min mening godt, og det er ganske uretfærdigt, at det er medarbejderne, der får skylden for de rigide regler, de er pålagt at arbejde under. Der kan ikke gennemføres milliardbesparelser på jobcentrene, uden det vil gå ud over kvaliteten for borgerne. Flere kommuner har gode erfaringer med at investere i indsatsen. Lad os bruge de næste år på at rette op på problemerne i stedet for bare at skære ned. Og giv så medarbejderne ro, tillid og opbakning til at hjælpe borgerne videre. Der er ikke noget, de hellere vil, end at lykkes med deres vigtige arbejde.

Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern m.fl.
03-12-20

Vil have ombudsmand til at se på nyt it-system: 'Grænsen er nået'

De massive problemer med KSD gør det nødvendigt, at Ombudsmanden ser på, hvor mange fejl og udfordringer med retssikkerheden borgere og samfund kan acceptere. HK Kommunal har derfor sendt et brev til ombudsmand Niels Fenger. - Man kan ikke undgå fejl og mangler, når et nyt it-system implementeres, men når vi hører de af vore medlemmer, der arbejder med systemet, så er grænsen ganske enkelt nået. Der er behov for, at nogen tager stilling til, hvor mange fejl og hvor mange problemer med forvaltningsret og borgernes ydelser, vi skal acceptere som samfund. Sådan lyder det fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal og forfatter til det brev, han netop har sendt til Ombudsmanden. Sagen er den seneste i rækken af it-systemer, som udrulles i det offentlige, men som efterfølgende viser sig at indeholde alt for mange fejl og mangler. - Vi ser en tendens til, at it-systemer implementeres under ekstremt tidspres, som gør, at systemerne tilsyneladende ikke er testet helt igennem, eller også vælger man bare at se igennem fingrene. Det er stærkt bekymrende, uddyber Mads Samsing.

A4 Medier
02-12-20

Fagforeninger til byråd: - Vi vil ikke fodres med egen hale

16 fagforbund mener, det er ’helt uacceptabelt’, at familie-og beskæftigelsesforvaltningen vil nedlægge, hvad der svarer til 62 stillinger i løbet af de næste fem år, fordi man ikke kan finde pengene til at give de ansatte mere i løn på anden måde. Ifølge fagforeningerne er problemet opstået, fordi forvaltningen ikke har udmøntet lokal løn til de ansatte i 10 år. - Jeg håber, at byrådet får øjnene op for, at det er verdens dårligste plan, siger formand for HK Kommunal Nordjylland Katharina Hauge Antonsen. - Vi er selvfølgelige glade for, at forvaltningen har lagt sig fladt ned og anerkendt, at det er en fejl. Men derfor er det også en uartig måde, man vil løse det på, for vores tillidsvalgte har gennem alle årene forsøgt at gøre opmærksom på problemet, og så ender det alligevel med, at vi skal betale det hele selv, forklarer hun. Fagforeningerne sammenligner det med at fodre hunden med sin egen hale. Katharina Hauge Antonsen ved godt, at forvaltningen blandt andet har brugt pengene til at ansætte flere. Men det fritager den ikke for at sørge for, at der også er penge til lokal løndannelse. Ifølge forvaltningsdirektøren har sagen allerede været behandlet politisk, og her sagde medlemmerne ja til den løsningsmodel, fagforeningerne er sure over.

Nordjyske m.fl.
25-11-20

HK Kommunal: Besparelser på jobcentre vil sænke kvaliteten for borgerne

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Lad det være sagt med det samme: Den kommunale beskæftigelsesindsats er langt bedre end sit rygte. Alligevel er politikerne på Christiansborg nået til enighed om, at de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen bliver reduceret med op til 1,1 milliarder kroner’. Det synes helt uden fagligt belæg, at det lige er 1,1 milliarder kroner, der er potentialet. Det handler tilsyneladende alene om, at det lige var det, der skulle bruges til at finansiere aftalen. Det er problematisk. Jeg har rigtig svært ved at se, at der kan spares godt 1 milliard kroner, uden at det går ud over kvaliteten for borgerne. Sparekniven skal i det mindste føres velovervejet og præcist. For eksempel ved at sanere i reglerne om kontaktforløbet herunder at permanentgøre muligheden for digital og telefonisk kontakt. Regelsanering skal give mere kvalitet og ikke store besparelser. Og så bør vi gå udgifterne til aktivering og anden aktør igennem med en tættekam. Endelig skal reform- og projektpresset på beskæftigelsesområdet lettes. Så lad os gennemføre en kritisk reformgennemgang og regelsanering. Og giv så medarbejderne ro, tillid og opbakning til at hjælpe borgerne videre.

Altinget
24-11-20

Aalborg Kommune får røgfri arbejdstid

Et flertal i Aalborg Kommune har truffet en principbeslutning om, at der indføres røgfri arbejdstid i kommunen. HMU skal involveres i at strikke det konkrete forslag sammen til byrådet. Når de nye regler er vedtaget må man altså ikke ryge i arbejdstiden, men forinden skal man diskutere om man eksempelvis må ryge, hvis man arbejder hjemme. De ansatte har hele vejen igennem holdt fast i, at de nuværende regler er gode nok. - Det har vi ikke ændret holdning til. Vi mener, at de er gode nok. Men hvis arbejdsgiveren mener, at vi skal en anden vej, så er vi nødt til at rette ind, siger medlem af HMU, FTR for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø. - Jeg bryder mig ikke om formynderi, så hvis man har en hjemmearbejdsdag, så er det reglerne, der gælder i den enkeltes hjem, tænker jeg. Jeg tænker ikke, at Aalborg Kommune skal have et røgpoliti til at tjekke om de ansatte ryger, når de arbejder hjemme, siger Susanne Thorsø.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
24-11-20

God ledelse efterlyses - hos rådmanden selv

Debatindlæg af Lasse Dahl, FTR for HK Kommunal, Britha Lund, FOA, m.fl. Det er ikke nyt, at rådmand Jette Skive ikke har medarbejderne blandt de øverste på sin prioriteringsliste. Hun udtrykker det klart i forhold til den kommende organisationsændring i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune: - Omorganiseringen er for borgerne og brugerne og ikke for personalet. En udtalelse, som giver en pejling på, hvor vi kan finde nogle af årsagerne til flere af de problemer, som MSO står med. At vi som medarbejdere ikke ses, lyttes til og respekteres, det er ikke en sund kultur at arbejde i. For at der kan være kvalitet for borgerne og brugerne, skal der være en meningsfuld organisatorisk ramme, som fungerer og skaber overblik for både borgere og medarbejdere. Jette Skive må spørge sig selv, om hendes tilgang til medarbejderne er god ledelse og sikrer god kvalitet for borgerne. Vi er som medarbejdere ikke i tvivl, det er dårlig kultur og dårlig ledelse.

Århus Stiftstidende
24-11-20

Ansatte i Aalborg Kommune snydt for mindst 26 millioner kroner

I mere end 10 år har ansatte i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune ikke fået det i løn, de ellers havde forhandlet sig frem til. - Vi har ikke lavet beregninger på, hvad det enkelte medlem konkret har mistet af lønkroner, fordi vi i første omgang har fundet ud af, hvor meget de ansatte i forvaltningen samlet er gået glip af, siger Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland. De ansatte har ikke fået udmøntet en lokal lokalaftale, og forvaltningen skønner selv, at det handler om 26 millioner kroner. - Vi har forsøgt at granske tallene, og jeg tvivler på, at 26 millioner er nok. Jeg tror, beløbet er meget større, siger Katharina Hauge Antonsen. Forvaltningen fortæller, at der er blevet udmøntet lokalløn i forvaltningen, men at pengene i højere grad er blevet brugt på at ansatte flere medarbejdere. Forvaltningen lægger op til at finde pengene til at betale de ansatte ved at skære 62 fuldtidsstillinger væk. - Jeg synes ikke, at det er en løsning, vi overhovedet kan acceptere. Det vil blive vores medlemmer, der kommer til at betale, fordi stillinger bliver nedlagt, siger Katharina Hauge Antonsen.

TV2 Nord m.fl.
20-11-20

Myndighederne retter ind: Krav om mundbind på jobcentre

Efter solid kritik fra blandt andre HK Kommunal ændrer ministeriet nu sine retningslinjer for brug af corona-værnemidler i Borgerservice og på jobcentre, hvor både borgere og ansatte nu skal bære mundbind eller visir. Dermed har myndighederne foretaget en decideret kovending i holdningen til corona-værnemidler på de to arbejdsområder. HK Kommunals næstformand noterer sig derfor med tilfredshed, at myndighederne nu har taget kritikken til sig og ændret retningslinjerne. - Bedre sent end aldrig. Jeg kan kun bifalde, at myndighederne nu har erkendt, at det ikke giver megen mening at holde jobcentre og Borgerservice ude fra de almindelige bestemmelser om corona-værnemidler. Både borgere og medarbejdere er bedst tjent med, at der nu er skabt klare retningslinjer for brug af mundbind og visirer, siger Mads Samsing. De nye retningslinjer er ifølge Mads Samsing med til at forebygge, at borgere og ansatte på de to områder fremover bliver efterladt i et virvar af lokale regler for corona-beskyttelse. - Den hidtidige slingrekurs har mest af alt bidraget til at skabe usikkerhed i en i forvejen svær situation, lyder det fra næstformanden.

A4 Medier, NB Beskæftigelse m.fl.
20-11-20

Kommune har succes med at give ansatte fri hver fredag

Politikerne i Odsherred kommune tog tilsyneladende en god beslutning, da de for lidt over et år siden skød gang i en 4-dages arbejdsuge for 300 ansatte i administrationen. For der er udbredt tilfredshed efter det første år i det treårige projekt. Her har medarbejderne fri om fredagen. Til gengæld kan borgerne så booke et møde fra tidlig morgen og frem til klokken 18 mandag til torsdag. Og den fordeling har været ret god siger Eva Jørgensen, der er fællestillidsmand for HK'erne i Odsherred Kommune. - Vi arbejder meget mere efter, hvornår vores borgere har brug for os, siger Eva Haupt-Jørgensen. Og selv om der er møde om aftenen, kan det stadig passe ind med de ansattes privatliv, understreger Eva Haupt-Jørgensen. - Vi kan stadig gå til gymnastik torsdag eftermiddag, hvis det er det, vi gør. Så regulerer vi bare og er her nogle andre tidspunkter, siger hun. t har aldrig givet mening, at medarbejderne på kommunen skulle sidde på deres pind fra klokken 9 til 17 alle ugens dage, hvor det kan være svært at træffe dem, hvis man selv er på arbejde, lyder det.

DR Nyheder, Politiken, Ritzau m.m.fl.
18-11-20

HK: Socialområdet savner politisk lederskab frem for mere lovgivning

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Retssikkerheden på socialområdet er under alvorligt pres. Det underminerer også borgernes hele tillid til vores velfærdssystem. Situationen kalder på handling. Flere love, regler og bekendtgørelser gør ikke nødvendigvis retssikkerheden bedre. Vi har ikke brug for flere regler, men for mere kvalitet. Det handler for det første om, at det serviceniveau, man stiller borgerne i udsigt, skal harmonere med den reelt afsatte økonomi på området. Det være sig i form af personalemæssige ressourcer, hvor underbemanding betyder fejlafgørelser og skaber frustrationer hos alle parter. Eller i form af de ydelser til borgerne, man som følge af en slunken kommunekasse ofte må neddrosle. Målet må være, at man i sin kommunikation er tydelig i afvejningen mellem økonomiske og menneskelige hensyn. Og den afvejning skal foretages af politikerne. For det andet skal politikere og forvaltningschefer utvetydigt tage de ansattes kompetenceudvikling på sig. Endelig, for det tredje, handler retssikkerhed om, at borgerne føler sig set, hørt og forstået. Også i det tilfælde bør politikerne påtage sig førertrøjen. Vi har brug for mere politisk lederskab. Ikke mere lovgivning.

Altinget.dk
17-11-20

HK: Borgerrådgivere og menneskelige kontakter styrker retssikkerheden

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Når Ankestyrelsen omgør hver tredje klage over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, taler det sit eget tydelige sprog. For at mindske antallet af omgørelser er det en forudsætning, at borgerne oplever, at mødet med den offentlige forvaltning er fair og retfærdigt. Borgerne skal inddrages i egen sag. En sag skal være tilstrækkelig oplyst, før der træffes afgørelse. Borgeren skal høres om sagens faktiske og retlige aspekter, og at der skal være personlig kontakt. Det skal hurtigst muligt skal afklares, om en person har behov for hjælp. Og forvaltningen har en overordnet forpligtelse til at yde en helhedsorienteret sagsbehandling. Og så skal vi ikke digitalisere, så den personlige kontakt mellem borger og forvaltning går fløjten. Der er en sammenhæng mellem antallet af medarbejdere og borgernes retssikkerhed. Kommunale borgerrådgivere kan være et væsentligt element til at styrke retssikkerheden. Borgerrådgiverordningen bør være obligatorisk for kommunerne. Gennemsigtige forvaltningsretlige principper, der sikres af mennesker af kød og blod, giver forudsætningerne for, at vi kan genskabe borgernes tillid til den offentlige forvaltning.

Altinget.dk
16-11-2020

Analyse og strategi behøver ikke at være kedeligt

Søren Holdt Lorentzen vandt som dreng vandt Nordisk Mesterskab i skak for skolehold, og samme skarpe analytiske forståelse har været med til at forme hans karriere i sundhedssektoren. Hans fokus blev tidligt rettet mod IT og fagforeningsarbejde. Torsdag 19. november fylder han 60 år. Søren er Business Analyst i Region Hovedstaden. Her har kollegerne valgt ham som deres tillidsrepræsentant, og han er desuden aktiv som bestyrelsesmedlem i både HK Kommunal/ Hovedstaden og i Samdata.

Frederiksborg Amts Avis, Politiken m.fl.
14-11-20

Scenarier

Hvert fjerde kvindelige byrådsmedlem har oplevet sexisme i sit lokalpolitiske virke, viser flere undersøgelser. Senest har Radio4 spurgt 452 kvindelige byrådsmedlemmer, og 122 af dem svarede ja til, at man i deres byråd risikerer at få overskredet sine grænser og blive nedladende behandlet på baggrund af køn og seksualitet. I de kommunale forvaltninger er problemet tilsyneladende ikke nær så stort. 98 procent af HK Kommunals medlemmer har ifølge en undersøgelse, HK har foretaget, aldrig oplevet upassende tilnærmelser eller intime kommentarer i arbejdssammenhæng. Det har til gengæld næsten hver tiende af de privatansatte HK’ere. To ud af tre byråd har ifølge en DR-rundspørge sat sexisme på efterårets dagsorden.

Kommunen.dk m.fl.
12-11-20

Fremfærd: 91 kommuner behøver ikke vente på de syv fritstillede

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal, Kristian Heunicke, direktør KL, Elisa Rimpler, formand BUPL m.fl. Forslaget om at give syv kommuner et vidtrækkende frihedsbrev på hvert ét velfærdsområde er spændende. Det rimer på mange af de tanker, der allerede tænkes i kommunerne om samskabelse. Behovet for meningsfuld styring er selvfølgelig lige så stort i de 91 øvrige kommuner og på de mere myndighedsprægede områder som for eksempel beskæftigelses- og socialområdet, der ikke er omfattet af forsøgsordningen. I den kommunale verden er fokus på især tre udfordringer: Hvordan sætter vi bedst medarbejdernes fagligheder i spil til gavn for borgerne? Hvordan sikrer vi god ledelse på alle niveauer? Hvordan styrer vi vores indsats på en måde, der understøtter både kvalitet, effektivitet og trivsel? Løsningen er samskabt styring og bygger på tre enkle principper: At bedre styring ikke kun handler om helt at fjerne regler, krav, kontrol og arbejdsgange. At man skal involvere alle dem, der har aktier i den styring. At der er brug for at skabe en fælles kultur i organisationen. Samskabt styring er allerede i brug på mange områder i 15 kommuner.

Altinget m.fl.
10-11-20

Otte procent af de kommunale HK'ere udsat for krænkelser

Inden for det sidste år har otte procent af HK Kommunals medlemmer oplevet kommentarer eller vittigheder fra kolleger, som havde seksuelle undertoner, og som de betragtede som krænkende. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet blandt HK Kommunals medlemmer. I undersøgelsen svarer fire procent, at de i løbet af det sidste år har oplevet nærgående kommentarer om deres udseende, mens tre procent har oplevet berøringer, omfavnelser eller sågar kys. De resultater er fuldstændig uacceptable, siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing til HK Kommunalbladet. - Det kan godt være, at tre eller fire procent ikke lyder af så meget. Men det er tre eller fire procent for mange. For der er ingen, der skal gå på arbejde og føle sig krænket, siger han.

Danske Kommuner m.fl.
09-11-20

Ny aftale om særlig fleksibilitet i syv nordjyske kommuner

HK Kommunal har sammen med de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet indgået en aftale med arbejdsgiverne i KL, der giver de syv corona-lukkede kommuner i Nordjylland mulighed for at flytte medarbejdere til kritiske funktioner. Kritiske funktioner er eksempelvis sundheds- og ældrepleje og børneområdet. Det kan også være opgaver som rengøring, når dette er nødvendigt for de kritiske funktioner. Formålet med aftalen er at sikre, at der i den akutte corona-situation kan handles hurtigt og fleksibelt i de syv berørte kommuner. Formanden for HK Kommunal Lene Roed er tilfreds med aftalen, og hun lægger vægt på, at parterne har været enige om, at frivillighed giver det bedste resultat. - Så min forventning er klart, at de opgaver, der presser sig på i de syv kommuner, kan løses ad frivillighedens vej. Vi så det samme i foråret, hvor rigtig mange HK'ere over hele landet bød sig til på andre områder og udviste en kæmpe fleksibilitet. Derfor er mit klare udgangspunkt, at det også her kan håndteres på samme gode måde med frivillighed, siger Lene Roed.

A4 Medier
09-11-20

Artiklen er opdateret 14. december 2020