Normalt er den store runde mødesal fyldt til randen, når HK Kommunal Hovedstaden inviterer tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til møde. Men i denne tid er intet normalt. Derfor var synet af mødesalen 1. december, hvor det årlige TR-møde løb af stablen, også temmelig usædvanligt. Her stod blot få borde med stor afstand, beregnet til lokalets tilladte ti tilhørere. Til gengæld var hele salens bagvæg lavet om til en storskærm, hvor et lille tal oppe i hjørnet af billedet viste, at der ude bag skrivebordene på arbejdspladserne sad knap et par hundrede mennesker og fulgte med på deres computere. Og det de kunne se, var alt det, som det store kamera bagerst i mødesalen fangede op og transmitterede videre ud i cyberspace.

Foran kameraet og storskærmen stod på skift TR-mødets tre oplægsholdere, som foruden formand Ditte Gottlieb Bredahl var psykolog Pia Callesen og foredragsholder Torben Wiese.

– Det er første gang, vi har holdt så stort et møde på denne måde. Men jeg synes det gik rigtig fint. Også selvom det selvfølgelig er lidt en udfordring at tale til et kamera og ikke kunne se dem, man henvender sig til. Det siges jo også, at 58 pct. af kommunikationen ligger i mimikken. Så man går glip af meget, når man sidder på distancen, siger Ditte Gottlieb Bredahl, der selv holdt det indledende oplæg.

Hun glæder sig især over, at det trods lidt begyndervanskeligheder i teknikken lykkedes at få en god respons fra de tillidsvalgte ude bag computerskærmene. De stillede undervejs både spørgsmål til oplægsholderne og kom med egne synspunkter. Når det er sagt, erkender hun, at noget af tanken med TR-mødet selvfølgelig går fløjten, når deltagerne ikke som vanligt kan ses, udveksle holdninger og erfaringer og bare hygge sig sammen. Men det eneste alternativ til det virtuelle møde er i en corona-tid intet møde. Og det var bare ikke en mulighed, understreger hun. For ikke mindst i denne tid er det vigtigt, at – vi i fagforeningen viser tillidsrepræsentanterne, at vi tænker på dem og vil gøre alt for at drage dem ind i debatten. Og jeg håber vi med det virtuelle TR-møde lykkedes både at udvikle og motivere dem lidt via de spændende indlæg fra folk udefra, som hun siger.

Virtuel uddannelsesdag på vej

I sit oplæg fortalte Ditte Gottlieb Bredahl om bestyrelsens netop overståede uddannelsesforløb i virtuel organisation og om den kommende virtuelle generalforsamling, lige som hun gav en update på OK-forhandlingerne, som netop er skudt i gang. Desuden oplyste hun, at den årlige uddannelsesdag næste gang vil blive videotransmitteret.

– Mange af jer har udtrykt, at I er kede af, at medlemsaktiviteter og kurser er aflyst. Det har vi taget konsekvensen af. Derfor holder vi en virtuel uddannelsesdag i starten af marts. Og i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og COK vil vi tilrettelægge en uddannelsesdag for vores medlemmer, bl.a. med introduktion til det nyudviklede diplommodul Virtuel Organisation, lød det i formandens oplæg.

Lev mere og tænk mindre

Derefter var det Pia Callesens tur til at foredrage foran videokameraet og vise sine powerpoints på storskærmen. Overskriften for hendes oplæg var 'Lev mere og tænk mindre'. Foruden at være psykolog er hun klinikchef på CEKTOS – Center for Kognitiv Terapi og Supervision, hvor fokus er på den metakognitive terapi, som også var omdrejningspunktet i hendes oplæg.

Metakognitiv terapi er en ny terapiform, som har vist gode resultater mod psykisk mistrivsel, fortalte hun og gav en lille indføring i, hvordan sindet egentlig virker, når man anskuer det ud fra denne nye terapiform – og hvordan terapien kan bruges til at undgå stress, nedtrykthed, bekymringer og nervøsitet. Bl.a. kan vi påvirke vores tanker, hvis det kan lykkes os at få kontrol over dem, sagde hun og kom også med redskaber til, hvordan man selv kan styre sine bekymringer og sit tankespind – og herigennem få mere overskud, glæde og livskvalitet i hverdagen.

Pia Callesen er forfatter til bøgerne “Lev mere tænk mindre" og "Grib livet – slip angsten".

Om at bøje fisk

Næste taler var Torben Wiese, der talte om, hvordan hjernen elsker vaner og finder tryghed i det velkendte, så den slipper for at tænke. Han kom derefter med sine bud på, hvordan vaner kan brydes og give anledning til at tænke og handle på nye måder.

Wiese, der kalder sig selv Skandinaviens vanebryder nr. 1, tog på sin halv-provokerende og underholdende facon deltagerne gennem en rejse i indre og værdier. Som indledning stillede han spørgsmålet, hvad der skal til for at opleve arbejdsglæde. Og som svar pegede han på vigtigheden af ikke at lægge ansvaret for egen arbejdsglæde over på andre – ikke engang på en dygtig chef. I sidste ende er arbejdsglæden vores eget ansvar, fastslog han.

Dette med 'at bøje fisk' var et begreb, han havde taget med hjem fra Afrika, hvor det er et ordsprog, der handler om at være til stede i nuet og lade være med at gruble for meget – med øget nærvær og reduceret stress til følge. Det er opstået, fordi det for afrikanske fiskere er praktisk at hænge de bøjede fisk på en pind, så de nemt kan transportere dem hjem. Venter de med at bøje fisken, tørrer den ud og knækker midt over. Og hvem kan ikke trænge til at bøje et par fisk en gang i mellem, som Torben Wiese sagde.

Han er i øvrigt forfatter til bøgerne "Bryd vanen og nå dine mål" og "Bøj fisken mens den er frisk".TR/AMR møde 01.12.2020 HK Kommunal Hovedstaden

Sådan så der ud i HK Hovedstadens store mødesal, mens 200 tillidsvalgte var til møde.