"Regionale restriktioner i 69 kommuner: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt” lyder overskriften på en ny fælleserklæring. Den blev mandag aften underskrevet af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på det kommunale område. Den omfatter også kommuner, der lukkes ned efter mandag aften.

Med fælleserklæringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet får kommunerne mulighed for - ligesom i foråret - at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder end der, hvor de normalt udfører deres daglige arbejde.

Kritiske funktioner er fx sundheds- og ældreplejen, børne- og skoleområdet og opgaver, der er tilknyttet fx rengøring. Forudsætningen for at anvende aftalen er således, at arbejdsgiver beder medarbejderne om at udføre opgaver i kritiske funktioner.

Også i foråret 2020 blev der udarbejdet en fælleserklæring. Den nye adskiller fra denne på en række punkter.

Frivillighed og lokale aftaler

For det første er frivillighed indskrevet i aftalen. Afsættet er altså, at det så vidt muligt skal være frivilligt at udføre opgaver uden for ens normale arbejdsområde.

Desuden skal der være en lokal dialog og indgås lokale aftaler, hvis medarbejdere skal arbejde med andre opgaver, på andre tidspunkter osv., end hvad overenskomsten giver mulighed for.
De lokale aftaler skal indgås med både den afgivende og modtagende organisation i forhold til overenskomstområderne. Er ”afgivende og modtagende” organisation den samme, skal der fortsat indgås aftale, når der er tale om fleksibilitet, som ligger ud over det, som arbejdsgiver ensidigt kan varsle.

Det betyder, at hvis arbejdsgiver beder medarbejdere om at udføre arbejde uden for det, som overenskomsten giver hjemmel til, så skal der være en lokal drøftelse og en lokal aftale. Det vil fx være i en situation, hvor arbejdsgiver beder HK’ere om at udføre opgaver med rengøring i børnehaver.

HK: Store ændringer kræver skriftlige aftaler

Der er ingen krav om skriftlige aftaler. Der kan altså godt være tale om en telefonisk aftale. Forståelsen er dog, at jo mere indgribende ændringer i forhold til ens daglige arbejdsområde, jo større krav vil der være til, at det kan dokumenteres, at der er indgået en aftale.

Det er HK Kommunals opfattelse, at en situation, hvor HK-ansatte skal udføre fx rengøring, der ligger uden for overenskomstens område, er meget indgribende og kræver en skriftlig aftale. I dette tilfælde vil det være en aftale, der indgås med både HK Kommunal (afgivende) og 3F (modtagende).

I forhold til frivillighed er princippet det samme. Hvis der er tale om indgribende ændringer, forudsættes det, at der er tale om frivillighed.

Man bliver på sin overenskomst

Selvom man udfører arbejde på et andet overenskomstområde, er man – som i foråret – fortsat omfattet af ens egen overenskomst. HK’eren, der gør rent, vil således fortsat være omfattet af HK Kommunals overenskomster og aftaler.

På grund af den ekstraordinære situation er det dog samtidig præciseret, at arbejdsgiver – i akutte og ekstraordinære situationer – kan handle først for herefter at optage drøftelser og indgå lokal aftale, hvilket skal ske hurtigst muligt og senest inden for en uge. Sådanne situationer kan opstå ved kritisk personalemangel, fx i ældreplejen.

Som i foråret opfordrer HK Kommunal til stor fleksibilitet, så de nødvendige opgaver kan løses under nedlukningen. Hvis der allerede i foråret blev indgået lokale aftaler, kan de måske bruges som afsæt for nye aftaler.

Gælder i 69 kommuner – men kan udvides

Fælleserklæringen gælder kun i de 69 delvist nedlukkede kommuner, men parterne er enige om, at hvis restriktionerne udvides til også at omfatte andre kommuner, gælder fælleserklæringen også her.

Fælleserklæringen udløber den 10. januar 2021, men hvis restriktionerne forlænges, forlænges fælleserklæringen også, dog længst til 31. januar 2021. I de lokale aftaler kan man aftale en anden ophørsdato. Dog kan de lokale aftaler kun gælde til maksimalt 14 dage efter fælleserklæringens udløb.