Den 28.-29. august 2021 holder Dansk Laborant-Forening delegeretmøde 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Delegeretmødet er DL-F’s generalforsamling, og det holdes hvert 3. år. I Østjylland må vi stille med 12 delegerede som repræsentanter for de østjyske laboranter. De 12 skal være med til at beslutte, hvad Dansk Laborant-Forening skal arbejde med de næste tre år.

Se videoen med Tenna Skinnerup her:

 

Du er velkommen til at stille op, uanset om du er i job, er studerende, er i praktik eller er jobsøgende. Hvis færre end eller præcis 12 personer melder sig, så er man valgt og vil få besked om det. Hvis flere end 12 personer melder sig, så inviteres alle, som har meldt sig, til et onlinemøde i første uge af januar, hvor vi beslutter, hvem der bliver delegerede, og hvem der bliver suppleanter. Så meld dig endelig.

Deltagelse i delegeretmødet er gratis for medlemmer af DL-F. DL-F afholder udgifter til overnatning, forplejning og transport (DSB standard) eller kørsel i egen bil efter den lave takst gældende på statens område.

Send en mail til oestjylland@dl-f.dk senest den 30. december 2020, hvor du oplyser dit navn og skriver, at du ønsker at stille op.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Seneste NYT

Delegeretmødet er flyttet til august 2021. 

Læs mere her: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/12/16/delegeretmoede-2021-flytter-dato