Det er ikke helt tilfældigt, at HK’s nye familiepolitik kredser om netop disse emner. En spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 HK-medlemmer peger nemlig på, at der er behov for at kigge på mange udfordringer i hverdagen, der kan spænde ben for det gode familieliv. Det gælder både helt lokale emner som pasning af børn og kollektiv transport, og de større diskussioner om øremærket barsel og arbejdsugens længde.”Skal vi trives i vores arbejdsliv er det afgørende, at vi får det til at balancere med vores familieliv. Derfor har vi i HK lavet 16 pejlemærker, som vi vil tage med til politikerne i kommunerne, regionerne og folketinget. Det har været afgørende for os at se på udfordringerne bredere end bare på den enkelte arbejdsplads. Forudsætningen for at få hverdagen til at hænge sammen er, at der er gode rammer om fritids- og familielivet”, siger næstformand i HK, Martin Rasmussen.

Læs mere her: HK's oplæg om famliepolitik   

 

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.