Lene Roed. Formand for HK Kommunal
- Vi er mere end klar til at indgå nogle ambitiøse aftaler, der også afspejler, at HK’erne og de øvrige offentligt ansatte i kommuner og regioner særligt under coronakrisen på eksemplarisk vis har bidraget til at holde hånden under velfærden. Sådan lyder det fra Lene Roed, HK Kommunals formand, efter at Forhandlingsfællesskabet netop er blevet enige om deres overenskomstkrav.

Sikring af realløn og købekraft, arbejdsmiljø, forbedrede forhold for tillidsrepræsentanter og seniorer samt sikring af en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv særligt ved hjemmearbejde er blandt hovedkravene fra Forhandlingsfællesskabet.

Overenskomstkravene fra Forhandlingsfællesskabet og dets 51 medlemsorganisationer er stort set enslydende for både de 430.000 kommunalt ansatte og for de 130.000 medarbejdere i regionerne.

Engagement giver ballast

HK Kommunals formand noterer sig med tilfredshed, at de krav, repræsentanter for 560.000 ansatte i kommuner og regioner nu er blevet enige om, er i pæn overensstemmelse med de mere end 6.000 input, HK Kommunals medlemmer bidrog med forud for overenskomstforhandlingerne.

- Det engagement, HK’erne har udvist med de mange forslag til, hvad der er vigtigt i et godt arbejdsliv, giver i det hele taget os forhandlere en rigtig god ballast, når vi skal lægge arm med arbejdsgiverne, siger Lene Roed, der på mødet blev valgt som en af Forhandlingsfællesskabets fire næstformænd.

Reallønnen skal bevares

Coronakrisen og den efterfølgende økonomiske krise med nedlukninger og arbejdsfleksibilitet kan ifølge Lene Roed ikke undgå at præge dagsordenen ved overenskomstforhandlingerne.

- Det gælder ikke mindst spørgsmålet om lønnen. Selvom corona-situationen nu presser lønnen på det private arbejdsmarked, som vi via reguleringsordningen følger et stykke hen ad vejen, vil vi gøre alt for, at reallønnen som minimum bliver bevaret for ansatte i kommuner og regioner, lyder det fra HK Kommunals formand.

Hun tilføjer, at med udsigt til en tre-årig overenskomst og forhåbentligt lysere tider er det ikke en urealistisk ambition.

Sund balance i arbejdslivet

Arbejdsmiljøet og sikringen af en sund balance i arbejdslivet er også blandt de fokuspunkter, der er blevet ekstra aktualiseret af coronakrisen.

- Ansatte og arbejdsgivere har en fælles interesse i, at medarbejderne på det kommunale og regionale arbejdsmarked har attraktive vilkår. Det er afgørende, at vi også fremover kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, der trives, siger Lene Roed.

Derfor er det ifølge formanden højt prioriteret, at man for eksempel får styrket aftalen om hjemmearbejde, og at man i det hele taget sætter fokus på balancen mellem arbejds- og fritidsliv.

- En fritvalgsordning, hvor den enkelte HK’er har større muligheder for at vælge mellem løn, pension og frihed er én af mulighederne. Og både for seniorer, børnefamilier og alle andre med behov for fleksibilitet i arbejdslivet gælder det, at vi skal have skabt nogle tidssvarende rammer for, at alle kan se sig selv på fremtidens offentlige arbejdsmarked, fastslår Lene Roed.

Flere hænder og TR-beskyttelse

Afgørende er det også, at man under forhandlingerne med arbejdsgiverne insisterer på, at flere kommunale og regionale hænder er forudsætningen for, at man også i fremtiden kan levere velfærd med kvalitet, mener HK Kommunals formand.

Hun peger samtidig på, at tillidsrepræsentanternes vilkår og rettigheder skal sikres og gerne forbedres for at sikre, at den danske model fungerer efter hensigten.

Fredag den 18. december præsenterer Forhandlingsfællesskabet og henholdsvis KL og Danske Regioner deres krav til OK21 på et politisk møde.

HK’s specielle krav til den kommende overenskomst – herunder spørgsmålet om kompetencemidler – er også sendt til arbejdsgiverne sammen med de generelle krav fra Forhandlingsfællesskabet. 

HK Kommunal har det første møde med de kommunale arbejdsgivere den 21. december og den 5. januar 2021 med regionerne.

Artiklen er opdateret 15. december 2020