Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Mandag aften blev der indgået en såkaldt fælleserklæring mellem KL og forhandlingsfællesskabet. Den omfattede de på det tidspunkt 69 delvist nedlukkede kommuner. Parterne på det kommunale arbejdsmarked havde dog været så forudseende at få indføjet en passus om, at hvis restriktionerne udvides til også at omfatte andre kommuner, gælder fælleserklæringen også her.

Tirsdag kom så meldingen, der betød, at fælleserklæringens gyldighedsområde automatisk blev udvidet til at være landsdækkende. Dermed får alle kommuner mulighed for – ligesom i foråret – at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder end der, hvor de normalt udfører deres daglige arbejde.

Kritiske funktioner er fx sundheds- og ældreplejen, børne- og skoleområdet og opgaver, der er tilknyttet fx rengøring. Forudsætningen for at anvende aftalen er således, at arbejdsgiver beder medarbejderne om at udføre opgaver i kritiske funktioner.

Frivillighed og lokale aftaler

Også i foråret 2020 blev der udarbejdet en fælleserklæring. Den nye adskiller sig fra denne på især to punkter:

  • Der skal være en lokal dialog og indgås lokale aftaler, hvis medarbejdere skal arbejde med andre opgaver, på andre tidspunkter osv., end hvad overenskomsten giver mulighed for.
  • Det skal så vidt muligt skal være frivilligt at udføre opgaver uden for ens normale arbejdsområde. Hvis der er tale om indgribende ændringer, forudsættes det, at der er tale om frivillighed.

Hvis en arbejdsgiver fx beder HK’ere om at udføre opgaver med rengøring i børnehaver, skal der være en drøftelse og indgås en aftale mellem repræsentanter for de involverede fagforbund. Hvis der er tale om meget indgribende ændringer skal aftalen være skriftlig.

Det er HK Kommunals opfattelse, at en situation, hvor HK-ansatte skal udføre fx rengøring, der ligger uden for overenskomstens område, er meget indgribende og kræver en skriftlig aftale. 

På grund af den ekstraordinære situation er det dog samtidig præciseret, at arbejdsgiver kan handle først for herefter at optage drøftelser og indgå lokal aftale, hvilket skal ske hurtigst muligt og senest inden for en uge. Sådanne situationer kan opstå ved kritisk personalemangel, fx i ældreplejen.

Formanden forventer ikke problemer

Lene Roed, formand for HK Kommunal, opfordrer til stor fleksibilitet, så de nødvendige opgaver kan løses under den delvise nedlukning. Hun er tilfreds med den udformning, som fælleserklæringen har fået:

- Rigtig mange af vores medlemmer har budt sig til, når der her i corona-situationen har været påtrængende opgaver uden for deres normale område. Jeg har ikke hørt om problemer i forbindelse med den udbredte fleksibilitet. Når der i den nye aftale er lagt vægt på, at der skal indgås lokale aftaler, og at der i så vid udstrækning som muligt skal være tale om frivillighed, forventer jeg heller ikke problemer i den kommende tid, siger Lene Roed. 

Hun vil gerne benytte lejligheden til at gentage en opfordring fra tidligere:

- Ved hjemmearbejde skal kolleger sørge for at holde kontakt. I denne usikre situation opstår helt naturligt en følelse af isolation. Vi ved fra en aktuel undersøgelse blandt medlemmerne, at de to største problemer ved hjemmearbejde er savnet af kollegerne og manglen på kollegial sparring. Derfor skal man sørge for at skrive, ringe og holde hinanden orienteret, lyder opfordringen fra Lene Roed.