HK/ABL har kåret vinderne af Årets Bachelorprojekt 2020

Jesper Sletten Schriver og Pernille Søe Larsen fra VIA Aarhus har fået overrakt bachelorprojektprisen for projektet ’Implementering af beskæftigelsespolitik - Et komparativt casestudie af Frederikshavn og Hjørring Kommune’.

Prisen på 5.000 kr. har de fået for en fagligt stærk opgave med grundige metodiske og videnskabsteoretiske refleksioner, og god argumentation for sammenligningsgrundlaget mellem de to kommuner, som bacheloropgaven tager udgangspunkt i.

Læs Jesper og Pernilles bachelorprojekt (pdf)

Interessant at zoome ind på

Jesper og Pernille har skrevet en artikel om deres projekt - læs "Kommunernes autonomi fordrer lokale mål og løsninger" hos www.denoffentlige.dk

- De har udvalgt en særdeles interessant og velafgrænset problemstilling, der viser både en stærk forståelse for beskæftigelsesindsatsens kompleksitet og hele nettet af politiske og administrative processer, som indsatsen bygger på, samt dens rolle som en vigtig del af fundamentet i vores velfærdssamfund, hedder det i begrundelsen.

- Pernille og Jesper udmærker sig desuden ved at have truffet et interessant valg af praksisfelt at zoome ind på – både for professionens udvikling og for samfundet i øvrigt. Problemstillingen er højaktuel, og det kræver fagligt mod at kaste sig over et praksisfelt, som i den grad kan være sprængfarligt, når man tænker på, hvor meget jobcentrenes rolle og status har været omdrejningspunkt for debat gennem de sidste mange år.

Læs hele begrundelsen her

Prisen uddeles hvert år på Administrationsbachelorernes Landsforenings årsmøde, men i år prisen blevet overrakt i en mindre forsamling på Pernille Søe Larsens hjemmekontor i Viborg.

Fakta om prisen

Bachelorprojektprisen er indstiftet af HK/ABL - Administrationsbachelorernes Landsforening, der hvert år uddeler prisen til et bachelorprojekt, der har høj faglighed, metodik af høj kvalitet og relevans for professionens udvikling, for den administrative praksis og for samfundet i øvrigt.

Alle uddannelsessteder, der uddanner professionsbachelorer i offentlig administration, har mulighed for at udvælge og indstille ét bachelorprojekt blandt de bachelorprojekter, der er afleveret siden sidste uddeling af prisen fandt sted. Med uddeling af prisen ønsker HK/ABL at sætte fokus på administrationsbachelorernes faglighed.