Billede af strøget i københavn med et lukket skilt over

Store dele af detailhandlen står over for en nedlukning eller er allerede lukket ned som følge af de nye coronarestriktioner. Det rejser en række spørgsmål for dig, der arbejder i en af de berørte butikker, for er du bedst sikret via lønkompensationsordningen eller gennem en aftale om arbejdsfordeling? Vi guider dig til de to forskellige ordninger, så du kan drøfte dem med din arbejdsgiver.

Arbejdsfordeling

Din arbejdsgiver kan stadig kræve, du møder ind på arbejde som butiksansat, selvom butikken holder lukket som følge af de nye coronarestriktioner. Hvis der skal udføres praktiske eller administrative opgaver på din arbejdsplads i den periode, hvor butikken er lukket for kunder, skal du derfor stadig møde på arbejde, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. Men der er mulighed for at arbejde mindre og få supplerende dagpenge på en aftale om arbejdsfordeling, forklarer Stephan Agger, faglig chef i HK Handel:

- Det er ikke sikkert, at der er arbejde nok til, at både du og dine kolleger kan nå op på jeres sædvanlige timetal. Derfor er det en mulighed at indgå i en arbejdsfordelingsordning, hvor I arbejder på nedsat tid og deler det arbejde, der er. Du får løn for den tid, du arbejder, og dagpenge for den resterende tid, hvis du er medlem af en A-kasse. Men du får altså reduceret din indtægt, siger han.

Langt de fleste butiksansatte er ansat som funktionærer, og som funktionær har du krav på, at den tid, du ikke arbejder, gives som hele dage med frihed. Din arbejdsgiver må altså ikke placere friheden med en time her og der, du skal kunne afholde friheden i hele dage. 

Du kan maksimalt blive sat 50 procent ned i tid under arbejdsfordelingsordningen. Det betyder, at du godt kan nøjes med at gå eksempelvis 20 procent ned i tid, hvis der er arbejde nok til, at du kan arbejde de resterende 80 procent af din sædvanlige arbejdstid. Men du kan ikke arbejde under halvdelen af din sædvanlige arbejdstid. De dagpenge, du har mulighed for at få udover din nedsatte løn, bliver beregnet på baggrund af din arbejdstid. Alle, der indgår i ordningen, skal have den samme nedsættelse af arbejdstiden.

Lønkompensation

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter sikret, at medarbejdere, der ikke længere kan møde på arbejde som følge af coronanedlukning, har krav på at få dækket store dele af eller hele deres normale løn. 

- Det er muligt for din arbejdsgiver at få dækket op til 30.000 kroner af din normale løn før skat under lønkompensationsordningen, hvis butikken, hvor du er ansat, er lukket ned som følge af coronarestriktioner. Du må ikke arbejde ved siden af, at du modtager lønkompensation, men den store fordel er, at du bevarer din fulde løn, fortæller Stephan Agger.

Under lønkompensationsordningen dækker statskassen 75 procent af lønomkostningerne, mens arbejdsgiveren skal betale de resterende 25 procent.

Hvad er bedst for mig

Skal du gå efter at blive omfattet af aftalen om arbejdsfordeling eller lønkompensation? Det er ikke sikkert, at din arbejdsgiver tager dig med på råd, og det har du heller ikke krav på. Men du har selvfølgelig mulighed for at drøfte sagen med din arbejdsgiver.

- For langt de fleste butiksansatte vil det være at foretrække, at deres virksomhed benytter aftalen om lønkompensation, da du bevarer din løn. Det vil også være en fordel for mange arbejdsgivere, fordi de får færre udgifter til løn, for i arbejdsfordelingsordningen kan de jo ikke slippe med mindre en 50 procent af din løn. Hvis din arbejdsgiver er åben for det, kan du derfor drøfte de to ordninger og deres fordele og ulemper med ham eller hende, siger Stephan Agger og tilføjer:

- Du er sikret din normale løn med lønkompensationsordningen, og samtidig opnår du mere frihed. Til gengæld går du ikke længere på arbejde, og har derfor ikke din normale hverdag med kolleger, kundekontakt m.v. Grib chancen for at tage dialogen med din arbejdsgiver, for det får betydning for dig, hvad han eller hun vælger.