Skal 2021 være året, hvor du styrker dine kompetencer, forandringsevne og markedsværdi? Skal det være året, hvor du udbygger dine evner til nye ansvarsområder? Lige meget, hvad dit slutmål er, så kan tidspunktet for kompetenceudvikling ikke være bedre, for der ligger penge og venter på dig.

Den Statslige Kompetencefond kan både yde støtte til selve den aktivitet eller det kursus, der skal udvikle dine kompetencer, og til materialer og transport. Din arbejdsplads skal dog også være med til at dække nogle af udgifterne.

Ansøg nu, og tag afsted senere

Planlæg din kompetenceudvikling for 2021 allerede nu og søg i fonden. Aktiviteten, du ansøger om støtte til, kan nemlig begynde helt op til 9 måneder efter, du har ansøgt.

Det kan være svært at planlægge kursusaktiviteter, når landet er lukket ned i en covid-pandemi. Men det behøver ikke stoppe dine udviklingsdrømme. Og hvis din uddannelse bliver udskudt på grund af covid-19, så har du mulighed for at rykke sluttidspunktet for din ansøgning helt op til 2 år.

Sådan søger statsansatte HK’ere

Du kan søge om støtte til et væld af uddannelsesmoduler og kurser, der kan give dig ny viden og papir på nye kompetencer – til gavn for både din arbejdsplads og dig selv. Her er nogle eksempler på moduler og kurser, som fondspuljen til HK Stat på det seneste har givet støtte til:

  • Diplommoduler inden for skat, offentlig administration, kommunikation og projektledelse
  • Akademimoduler inden for offentlig administration, økonomi, laboratorieteknik og ledelse
  • It-specialistkurser
  • Mastermoduler i it-ledelse og erhvervsøkonomi

En fond med 5 puljer

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 puljer, der hver for sig repræsenterer statens 5 faglige målgrupper. Retningslinjerne for adgang til støtte bliver fastlagt af overenskomstparterne. Er du ansat på en overenskomst under HK Stat, har du mulighed for at søge i HK Stat-puljen.

Se nyeste retningslinjer for HK Stat-puljen

Penge afsat ved overenskomst

Den Statslige Kompetencefond er et af resultaterne af overenskomsten fra 2018 for statsligt ansatte. Fonden omfatter alle, der i deres ansættelse er omfattet af en overenskomst mellem CFU og Finansministeriet eller Akademikerne og Finansministeriet. Både medarbejdere og ledere.

Sådan ansøger du Den Statslige Kompetencefond

  1. Find pris, start- og slutdatoer samt et link til den aktivitet, du gerne vil have støtte til
  2. Lav en aftale med din leder, der i sidste ende skal godkende din ansøgning
  3. Opret en bruger, udfyld og indsend din ansøgning på denstatsligekompetencefond.dk