Grafik med hånd med mobiltelefon.

Illustration: Llustra

Flere kvinder skal arbejde i it-branchen. Hvordan sikrer vi det?

Det var opdraget, da IT-Kvinderådet på HK Privats initiativ i foråret 2019 blev sammenbragt med repræsentanter fra fagbevægelse, erhvervsliv, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner, tænketanke og Folketinget. Siden har de afholdt workshops med debat, erfaringsudveksling og ideer til svar på udfordringerne. Det har nu resulteret i en rapport med anbefalinger inden for seks fokusområder.

- Det her er jo på ingen måde en ny debat, men vi må konstatere, at vi stort set alle steder har rykket os meget, meget lidt igennem årene, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat og en af de to formænd i IT-Kvinderådet.

- Derfor har det været afgørende, at rådet har været så bredt sammensat, for vi har brug for, at hele paletten af interessenter, som kan gøre en forskel, forpligter sig på, at det er nu, vi skal rykke - og ikke mindst bærer de her anbefalinger videre.

Det gælder brud på stereotyper helt nede i børnehave- og skolealder; opdaterede it-uddannelser og arbejdsgivere, som tager på sig, at de har en kultur, der skal ændres.

- Jeg tror ikke, at det er forkert at sige, at it-uddannelserne er længere i den her proces end selve branchen er det. Jeg savner flere virksomheder, som ikke bare siger, at de ønsker større diversitet, fordi det er det politisk korrekte at sige, men også tager konkrete initiativer i rekruttering og kulturændring, siger Simon Tøgern.

Læs også: Shabana stortrives i it-branchen

SAMDATA: Vi er allerede godt i gang
I HK’s egen landsforening for it-professionelle, SAMDATA/HK, er der optimisme at spore i forhold til, at tiden er moden.

- Nu er der selvfølgelig nogen, som skal tage ejerskab til IT-Kvinderådets anbefalinger. Men jeg har en tiltro til, at tiden virkelig er til, at vi for alvor kan rykke på noget - og heldigvis sker der allerede en del mange steder, som vi skal fortsætte og forstærke, siger Gitte Korsgaard Andreasen, der er formand for SAMDATA/HK.

- Uddannelsesinstitutionerne er opmærksomme på, at deres markedsføring skal sigte bredere end til den her nørdede unge fyr, og jeg synes, at vi er rigtig langt med at få renset ud i den her uskrevne regel, der har været om, at kvinder bare har måttet finde sig i mandehørm på it-arbejdspladser. Ét sted, hvor der i hvert fald mangler noget, er, at virksomhederne skal turde tænke anderledes og ikke gå efter det sikre - som så ofte er en mand.

Læs mere om IT-Kvinderådets arbejde og sammensætning på www.hk.dk/ITkvinderaadet (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

IT-Kvinderådets 6 anbefalinger

 
 1. Bryd stereotyperne
  Undervisning af køn, normer og uddannelsesvalg bør gøres til en del af uddannelsen til folkeskolelærer og gymnasielærer. Uddannelsesvejledere bør sendes på efteruddannelse i temaer om køn, diversitet og vejledning. Pædagoger og lærere bør i det hele taget i højere grad arbejde med den betydning køn har for måden at undervise på.
 2. Styrk it-dannelsen i skole og fritid
  Teknologiforståelse bør gøres obligatorisk i folkeskolen. Lærere og pædagoger bør i højere grad tage efteruddannelse og trænes i it-aktiviteter til begge køn. Der bør i det hele taget opsættes klare visioner for en opprioritering og mere kreativ brug af it i skolerne, så alle elever i højere grad får større kendskab til, hvad mulighederne er for it.
 3. Opdater it-uddannelserne
  It-uddannelserne bør blandt andet se på, hvordan de kommunikerer og rekrutterer nye studerende se på, hvilke fysiske rammevilkår, de stiller til rådighed; benytte sig af kvindelige mentorer, og punktere en fordom om, at man skal være ekspert i kodning allerede ved studiestart.
 4. Skab en respektfuld arbejdskultur
  Virksomhederne skal skabe en mere inkluderende arbejdskultur ved fx at opsætte konkrete mål for arbejdet med diversitet; udarbejde klare retningslinjer til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, diskrimination og mobning på arbejdspladsen. Derudover skal der også sikres gode forhold omkring fleksordninger og barsel (for både mor og far).
 5. Gå foran i ledelsen
  Virksomhederne bør årligt gøre status over kønsfordelingen og opsætte nye måltal. Der skal være lige muligheder for efteruddannelse - uanset køn, og det skal gøres helt klart, hvilke faglige udviklingsveje og karriemuligheder, der er i virksomheden, og hvordan medarbejderne når derhen.
 6. Diversitet skal ind i ansættelsesprocessen
  Jobopslag og ansættelsesprocedurer skal kigges efter i sømmene, så jobslag bliver mere inkluderende, og man får elimineret eventuelle bias i vurderingen af ansøgningerne - fx i forhold til typen af uddannelse og tidligere arbejdsgivere. En BIAS-test af medlemmerne i ansættelsesudvalget kan være en god idé.

Læs hele IT-Kvinderådets rapport