Efter at HK Kommunals formand, Lene Roed, og de øvrige forhandlere fra Forhandlingsfællesskabet forleden tog hul på drøftelserne om løn og arbejdsvilkår for alle 560.000 medarbejdere i kommuner og regioner, blev det i dag HK Kommunals tur til at præsentere egne, specielle krav til OK21 for arbejdsgiverne.

Overenskomstkravene blev på vegne af 34.000 kommunalt ansatte HK’ere præsenteret for KL af HK Kommunals forhandlingsudvalg bestående af formand Lene Roed, næstformand Mads Samsing og formand for Hovedstadsafdelingen, Ditte Gottlieb Bredahl.

Kompetenceudvikling og lokal løndannelse

Den virtuelle præsentation af de specielle krav forløb ifølge formand, Lene Roed, i en forsigtig optimistisk tone, der danner grobund for fornuftige løsninger om blandt andet kompetencemidler.

- Jeg fornemmer, at vores modparter i KL ser en interesse i, at der også fremover er fokus på HK’ernes kompetenceudvikling. Vi ser gerne, at tilskuddene til uddannelse
bliver forhøjet, og at der sikres muligheder for at udvikle særlige indsatser. HK’erne mulighed for videreuddannelse er og bliver et centralt fokusområde for os, siger Lene Roed.

Lønstigninger til HK Kommunals faggrupper, en styrkelse af den lokale løndannelse, højere pensionsbidrag i en fritvalgsordning og bedre muligheder for at indgå fleksible, lokale arbejdstidsaftaler er andre af de ønsker, HK Kommunals forhandlingsudvalg fremlagde ved det virtuelle mødebord.

Velfærdens fundament

Endelig måtte formanden endnu engang pointere administrationens betydning og værdi for den kommunale velfærd.

- Vores kommunale arbejdsgivermodparter bør være sig ganske bevidste, at uden administrative HK’ere kan man simpelthen ikke få enderne til at hænge sammen i en moderne offentlig virksomhed, lyder det fra Lene Roed, der fortsætter:

- HK’erne hjælper ledige og syge i job og uddannelse. HK’erne sikrer løn og personaleforhold, hjælper udsatte borgere, tager sig af eleverne på folkeskolerne og får IT-systemerne og digitaliseringen på sporet. For ikke at tale om indsatsen på bibliotekerne, i Borgerservice, i miljøindsatsen og i de funktioner, der sørger for, at skattekronerne bliver brugt rigtigt og effektivt. Også i en overenskomstsammenhæng skal HK’erne have anerkendelse for deres uundværlige indsats.

HK Kommunals specielle overenskomstkrav til regionerne bliver præsenteret på et møde med Danske Regioner den 5. januar næste år.

Artiklen er opdateret 21. december 2020