Dommerhammer, der hviler på blok

"Gå ned i løn eller anse dette som et seks måneders opsigelsesvarsel". Så kontant var meldingen til seks medarbejdere hos en aarhusiansk virksomhed i starten 2019. HK mente klart, at dette var et brud på den overenskomst, som man har med virksomheden, og sagen har derfor skulle afgøres i Arbejdsretten.

Fagforeningen har ført sag for i alt fire af de involverede, og det har nu resulteret i, at de fire medarbejdere har ret til efterbetaling af den løn, som de er gået glip af – tilsammen et beløb på over 450.000 kr. foruden procesrenter.

Det er derfor også en glad formand for HK Privat Østjylland, der i dag modtager dommen:

- Det her er en sejr for både vores medlemmer, der nu kan se frem til noget af en julegave i form af efterbetaling, men også for det arbejdsretslige system. Afgørelsen sætter to tykke streger under, hvorfor det er så vigtigt, at man er medlem af en rigtig fagforening, der netop kan føre denne slags sager - og ikke mindst kan forsvare de aftaler, som indgås i overenskomsterne, siger formand for HK Privat Østjylland, Søren Sørensen.

Faglig konsulent John Gram i HK Privat Østjylland, der har siddet med sagen, er også tilfreds med dens udfald.

- Denne afgørelse er vigtig. Virksomheden har blandt andet brugt som undskyldning for lønnedgangen, at man har haft et år med underskud på grund af blandt andet investeringer i et nyt it-system, men det har Arbejdsretten ikke fundet som tilstrækkeligt belæg for at tilsidesætte overenskomsten, siger John Gram.

Arbejdsretten har i sin dom lagt vægt på specifikke paragraffer i overenskomsten, der dels forhindrer forringelser af medarbejdernes lønforhold, dels kræver, at løn forhandles individuelt. Da medarbejderne blev forsøgt at blive sat kollektivt ned i løn som en gruppe, så har man altså brudt med disse aftaler.

Udover efterbetaling af løn skal virksomheden også betale en bod på 75.000 kr. til HK for brud på overenskomsten.