Denne uges spørgsmål (4. søndag i advent):

Når integrationen mellem HK Trafik & Jernbane og HK finder sted den 1. juli 2021, vil du som medlem blive overflyttet til den lokale HK afdeling, hvor din arbejdsplads hører til. Bor du f.eks. i Næstved og arbejder i København, vil du pr. 1. juli 2021 høre til i HK Hovedstaden. Din lokale tillidsrepræsentant vil fortsat være tilknyttet din arbejdsplads, så på den måde vil du ikke opleve den store forskel.

Hvor mange tillidsrepræsentanter er der pt. i Jernbanekredsen?

A. 6

B. 8

C. 10

Det korrekte svar er: C. 10

Vinderne af gavekort for to personer til Hotel Christiansminde er:

Erhvervsaktive medlemmer:
Britta Haandbæk, Banekredsen (2. område S-banen)
Søren Hein, Chef & Lederkredsen (DSB Vedligehold)
Gytte Christensen, Baneteknik & Administrationskredsen (Asset Management)

Medlemmer af Foreningen af Rådighedslønnere og Servicemedlemmer er:
Henning Østergaard-Christensen
Helle Bøgebo

Ekstra trækning 22. december (gavekort til Hotel Klinten):
Flemming Rasmussen, Jernbanekredsen (DSB S-tog 1)
Lene Palmelund Larsen, Banekredsen (1.område drift)
Bodil Møller Nielsen, Privat & Lokalbanekredsen (Lokaltog Region H)
Anita Sørensen, Baneteknik & Administrationskredsen (Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen)
Iwan Winther Høeg, Banekredsen (1. område Århus)
Tenna Mogensen, DSB Koncernkreds (Stabe & Personale)

Vinderne af en uges ophold i Jernbaneferie 2021
Kenth Strandby Andersen, Chef & Lederkredsen Banedanmark
Steen Timmermann, FRS

Stort tillykke til vinderne. Vinderne vil modtage mail direkte fra HK Trafik & Jernbanes sekretariat med deres præmie.
Tak til alle der deltog i vores adventskonkurrence.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!