Du kan naturligvis stadig kontakte os og få svar på dine faglige spørgsmål, men da alle vores medarbejdere, i respekt for sundhedsmyndighedernes vejledninger, jobber hjemmefra, må du ikke forvente at kunne mødes med os fysisk. Corona-restriktionerne har dog i det meste af 2020 oplært vores medarbejdere i, at dialogen per telefon, online-møder og mail kan bruges til at afklare mange problemer.

 

Du kan kontakte HK Midt på tlf. 7011 4545 (hverdage kl. 8-17, fredag dog til kl. 16) eller på midt@hk.dk

 

Vi er hver dag i kontakt med mange medlemmer, der har brug for ny viden, sparring og afklaring på faglige spørgsmål omkring deres ansættelse og arbejdsforhold. Også her fylder Corona-situationen meget, fordi den påvirker mange medlemmers arbejdsliv, uanset om de er fysisk på arbejde eller udfører deres opgaver hjemmefra.

 

Vi holder dig løbende opdateret

HK Midt følger, som alle andre, nøje udviklingen i Corona-situationen, og via nyhedsbreve, hkmidt.dk og afdelingens Facebook-side holder vi dig løbende opdateret om vores Corona-tiltag – og om dine muligheder for at kontakte os.

Kontorerne holder lukket foreløbig til 17. januar.


Venlig hilsen HK Midt.