Mange tandklinikassistenter hos både private tandlæger og i den offentlige tandpleje henvender sig til HK, fordi de er uforstående overfor, at tandklinikkerne ikke er omfattet af den nuværende nedlukning. Særligt smittetallet og den britiske variant af coronavirus bekymrer tandklinikassistenterne.

Den bekymring deler HK. Og derfor har Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, og hendes kollega Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, sendt et brev til Sundsministeriet og Sundsstyrelsen d. 6. januar, hvor de opfordrer til, at myndighederne til at begrænse aktiviteten inden for tandområdet mest muligt, sådan som vi så det i foråret.

Se brevet til sundhedsmyndighederne

Kvinde i tandlægestolen