Tandlægeklinik med  tomme stole

Det høje smittetryk og den nye muterede variant af coronavirus skaber bekymring og forundring blandt mange tandklinikassistenter, der er uforstående overfor, at den nuværende nedlukning ikke gælder tandklinikkerne.

Klinikassistenter fra både den kommunale tandpleje og de private tandklinikker har på den baggrund henvendt sig til HK, der deler medlemmernes bekymring.

I en fælles appel til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet anbefaler HK Kommunal og HK Privat derfor, at aktiviteten på tandklinikkerne bliver begrænset, så man på linje med forårets restriktioner kun udfører de mest kritiske behandlinger.

Politisk beslutning

Det er ifølge næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, helt oplagt at begrænse aktiviteten i tandplejen, så længe der er skærpede restriktioner.

- Selvfølgelig ser vi også helst, at sundhedsvæsenet er åbent, men jeg deler fuldt ud klinikassistenternes bekymring. Vi bør lukke mere ned her for at andre dele af sundhedsvæsenet ikke kommer under et endnu større pres, siger Mads Samsing.

Han peger på, at restriktionerne i sidste ende er en politisk beslutning, hvor flere samfundsmæssige hensyn og folkesundhed vejes op mod hinanden.

Artiklen er opdateret 13. januar 2021