Med et nyt udspil om fremtidens beskæftigelsesindsats ønsker KL i højere grad at tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov gennem en regelforenkling, der giver jobcentrene større spillerum i mødet med de ledige.

KL forslår blandt andet, at jobparate ledige som udgangspunkt skal kunne betjene sig selv døgnet rundt i et nyt Virtuelt Jobunivers i den første del af ledighedsperioden.

Det nye jobunivers, der for eksempel skal give ledige mulighed for at chatte med en jobcentermedarbejder, skal ifølge KL understøttes af en visitation- og screeningsmodel. Den skal sikre, at alle får den rette indsats, og at ingen falder igennem og overlades til sig selv.

Derudover skal der være mulighed for personlige samtaler, når der i fællesskab med jobcentermedarbejderen vurderes at være et behov, lyder det i udspillet fra KL, der er det første i en række forslag til, hvad en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet skal indeholde.

Ikke-digitale borgere skal sikres

I HK Kommunal giver næstformand, Mads Samsing, KL’s forslag pæne ord med på vejen. Men han advarer mod at gøre det digitale univers til standard for beskæftigelsesmedarbejdernes møde med borgerne.

- Et virtuelt jobunivers kan give god mening for mange. Men vi skal ikke glemme, at de ledige, der har svært ved det digitale, også vil have svært ved at køre på den digitale hovedvej i beskæftigelsesindsatsen. Vi bør sikre, at de borgere får en service af samme høje kvalitet, som de, der er velbevandrede i det digitale. Derfor er det afgørende, at den første samtale er med fysisk fremmøde, så borgerne visiteres rigtigt, siger Mads Samsing.

Spot på medarbejdernes faglighed

Ikke-digitale borgere og aktivitetsparate har ifølge Mads Samsing tværtimod brug for en mere målrettet, håndholdt indsats.

- Vi har blandt andet gennem fysiske møder brug for at opgradere indsatsen overfor flere grupper af borgere. Målet må være, at medarbejderne i det hele taget får bedre muligheder for at vurdere, hvordan den enkelte borger kommer bedst muligt videre, lyder det fra næstformanden, der fortsætter:

- Derfor hæfter jeg mig også ved, at det i KL’s udspil betones, at der skal være mulighed for at bringe medarbejdernes faglighed betydeligt bedre i spil. Det er helt rigtigt set. Vi skal væk fra de nuværende, centralt fastsatte procedurer for i stedet at give medarbejderne større frihedsgrader i mødet med borgeren.

Tillidsbegrebet indgår også i KL’s udspil i forhold til borgerne.

- Vores forslag bygger på tillid til de ledige og på, at alle ønsker at komme i arbejde. Indsatserne skal fremover være afstemt efter den enkelte borger og virksomhedernes behov, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Artiklen er opdateret 14. januar 2021