Barsel lilleFeriefondsloven indeholder en særregel for beregningen af indefrosne feriemidler for ansatte, der har været på barselsorlov uden fuld løn i indefrysningsperioden. Denne særregel gælder alene i relation til indefrysningen af feriemidler.

Det betyder, at en ansat, der afholder forældreorlov uden løn men med indbetaling til pension, vil få beregnet 12,5% til indefrysning af sin sædvanlig løn og ikke kun af pensionsindbetalingen.

Arbejdsgiverne havde indtil 31. december 2020 til at indberette feriepengene, hvorfor det nødvendigvis ikke er det korrekte beløb, som stod i Feriefonden, da man søgte om udbetaling.

I starten af 2021 får medlemmerne et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor de bliver bedt om at tjekke de oplysninger, som arbejdsgiver har indberettet til fonden. Står der ikke det rigtige beløb på opsparingen, skal man kontakte sin arbejdsgiver.

Du kan læse meget mere om de indefrosne feriemidler på: www.borger.dk

Skulle der være problemer, så er du velkommen til at kontakte afdelingen på tlf.nr. 33 30 2924 eller på mail