Lene Roed (forrest til venstre) sammen med en række af de andre organisationers topforhandlere, kiggede forbi KL's hovedkontor i en af pauserne i weekendens forhandlinger.

 

Forhandlingerne om de kommende års arbejdsvilkår for de kommunale HK’ere, lærere, sosu’er og alle de øvrige 48 faggrupper, der er samlet i Forhandlingsfællesskabet, går nu ind i en afgørende fase.

Efter den netop afsluttede anden forhandling med de kommunale arbejdsgivere i KL, der som følge af corona-situationen igen løb af stablen under utraditionelle, virtuelle rammer, er der forsigtig optimisme af at spore hos HK Kommunal formand, Lene Roed, der også sidder med i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegation.

Arbejdsgiverne i KL skal ifølge Lene Roed ikke desto mindre vise større vilje til bevægelse, hvis der til marts skal landes et fornuftigt overenskomstresultat.

- Lønspørgsmålet fylder fortsat meget i forhandlingerne. På det punkt er der, som jeg ser det, endnu et stykke vej, før vi kan nå til enighed. I Forhandlingsfællesskabet er vi enige om, at der er og skal være plads til, at alle kommunale medarbejdere som minimum beholder deres realløn hen over de kommende år, siger Lene Roed.

Attraktiv seniorpolik

Fleksibilitet og fritvalgsordninger var et andet omdrejningspunkt for dagens møde, ligesom der er intense drøftelser om, hvordan man sammensætter en seniorpolitik, der kan få flere modne medarbejdere til at forblive på arbejdsmarkedet.

- Jeg ser gerne, at arbejdsgiverne indvilger i, at vi sammen får etableret nogle mere målrettede og forpligtende seniorordninger, som flere ansatte kan se sig selv i og finder attraktive. Det kan for eksempel være i form af nogle skræddersyede jobfunktioner. Og så skal vi have italesat den mulighed for at gå på delpension, vi allerede har i overenskomsten, lyder det fra formanden.

Anerkendelse til alle

Alle arbejdspladser vinder i det hele taget ved, at arbejdsgiverne husker at vise medarbejderne, at de er værdsatte, mener Lene Roed.

- Det gælder for seniorerne, men så sandelig også for de medarbejdere, der endnu har en række år tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ved, at anerkendelse af blandt andre HK’ernes indsats har stor betydning for arbejdsglæden. Min appel til arbejdsgiverne skal være, at de i ord og handling også påskønner indsatsen fra de administrative medarbejdere, der er et væsentligt fundament for velfærden, siger Lene Roed.

Tirsdag den 26. januar mødes parterne på det regionale område.

Artiklen er opdateret 23. januar 2021