OK21-konfliktpostkort

Sikring af reallønnen er fortsat en af de alvorlige knaster i anden runde OK-forhandlingerne, der foregik i weekenden. Når parterne ikke til enighed, kan der udbryde konflikt fra 1. april. Som det var tilfældet i 2016, kan arbejdsgiverne varsle lockout, og de faglige organisationer kan tage strejkevåbnet i brug.

Begge metoder er fuldstændig traditionelle overenskomstmæssige midler. Lidt mere utraditionelt er det, at man som fagforeningsmedlem er sikret fuld løn i tilfælde af begge konfliktformer, men sådan er det i HK Kommunal, der har det stærke HK-fællesskab i ryggen.

HK-medlemmer behøver altså ikke at være nervøse for lønindtægten, hvis der udbryder konflikt. Man vil i så tilfælde få sin sædvanlige løn, dog fratrukket arbejdsgivers pensions- og arbejdsmarkedsbidrag.

Krav om indmeldelse senest 28. februar

Hvis du som TR ikke allerede har modtaget det, vil du i nær fremtid modtage et brev fra HK Kommunal. Det indeholder bl.a. nogle postkort, der fortæller potentielle medlemmer om muligheden for fuld konflikt-understøttelse.

Postkortet fremhæver, at man skal være indmeldt senest 28. februar 2021 for at være berettiget til konfliktstøtten.

For at nå ud til så mange som muligt spredes budskabet også via andre kanaler. På HK Kommunals sider på Instagram og Facebook vises denne animationsfilm med tekst, der fortæller om de igangværende OK-forhandlinger, risikoen for lockout og strejke samt garantien for fuld løn som medlem af HK Kommunal: 

Det vil en stor hjælp, hvis du som TR bidrager ved at omdele postkortet til potentielle medlemmer og gerne dele videoen på Facebook og Instagram, hvis du har en profil på disse sociale medier.

Hvis du kan sikre, at dine klubmedlemmer er registreret i HK's medlemssystem med en mail-adresse, der er opdateret, så vil det også være en god hjælp. Når et overenskomstresultat skal til urafstemning blandt medlemmerne, sker det nemlig via den registrerede mail-adresse. Medlemmerne kan tjekke deres kontaktdata ved at logge sig på MitHK.