Stik imod anbefalingerne om at lukke ned for al unødig aktivitet bliver nogle skolesekretærer fortsat bedt om at møde frem, selv om de fint kunne klare deres opgaver fra hjemmearbejdspladsen. I HK Kommunals lukkede Facebook-gruppe ”Skolesekretærer” beretter flere medlemmer om, at de har været sygemeldt med covid-19, efter at de sandsynligvis er blevet smittet på jobbet.

Tidligt i januar opfordrede HK Kommunals næstformand Mads Samsing til at reducere al aktivitet på HK’ernes arbejdspladser til et absolut minimum.

- Skulle der være skoler eller jobcentre, hvor hhv. skolesekretærer og beskæftigelsesmedarbejdere skal møde ind, så bør det også stoppe nu, sagde Mads Samsing dengang.

Brev til Skolelederne

Efter beretninger fra mange syge og bekymrede skolesekretærer blandt de 735 medlemmer af Facebook-gruppen sendte Mads Samsing 16. januar et brev til formanden for Skolelederne, Claus Hjortdal, hvor han gentog disse ord på uvm.dk: ”Administrativt personale betragtes som udgangspunkt ikke som kritisk personale og opfordres til at arbejde hjemmefra”.

Med henvisning til de mange skolesekretærer, der undrer sig over, at de – trods de skærpede restriktioner og udmeldingen fra ministeriet – fortsat er pålagt at møde op på skolerne og udsætte sig for smittefare, fremlagde Mads Samsing det håb, at Claus Hjortdal som formand for skolelederne ville opfordre dine medlemmer til ”at genoverveje, om de skolesekretærer, der fortsat er pålagt fysisk fremmøde, i stedet kan klare deres opgaver hjemmefra.”

Skoleledernes formand svarede få dage senere, at foreningen som interesseorganisation ikke har ret til at tilrettevise skolelederne, der er ansat af kommunerne, men at han i øvrigt heller ikke er enig i HK Kommunals synspunkt.

”Skolerne indretter sig forskelligt med telefonvagt og fysisk tilstedeværelse. Og det er vores grundholdning, at de skal have den frihed,” svarede Claus Hjortdal.

HK Kommunal arbejder for indflydelse

I en kommentar i Facebook-gruppen i fredags, skrev Mads Samsing, at det ikke er HK Kommunals opfattelse, at det er alle, der skal arbejde hjemme, hvis der er god grund til andet.

”Men det bør være udgangspunktet i overensstemmelse med ministeriets anbefalinger,” fortsatte han.

Lige nu arbejdes der fortsat på indflydelse. HK Kommunal er i dialog med ministeriet om at indgå i det sektorpartnerskab på grundskoleområdet, der udarbejder retningslinjer i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

”Jeg håber derfor, at I fortsat vil spille ind med erfaringer og ideer, så vi kan spille en konstruktiv rolle både nu og i de næste faser,” lyder opfordringen fra Mads Samsing til skolesekretærerne.

En stor del af dialogen og udvekslingen af erfaringer foregår i Facebook-gruppen ”Skolesekretærer”, men der vil blive sørget for, at også tillidsrepræsentanter, der ikke er på Facebook, får orientering om initiativer og anbefalinger, der er relevante for dem. Blandt andet som med denne artikel, der formidles i nyhedsbrevet for HK Kommunals tillidsrepræsentanter.