OK21: Intense forhandlinger giver sporadiske fremskridt

Repræsentanter for de 430.000 ansatte i kommunerne har igen lagt arm med de kommunale arbejdsgivere. Efter den netop afsluttede anden forhandling med KL er der forsigtig optimisme af at spore hos HK Kommunal formand, Lene Roed. Arbejdsgiverne i KL skal ifølge Lene Roed ikke desto mindre vise større vilje til bevægelse, hvis der til marts skal landes et fornuftigt overenskomstresultat. - Lønspørgsmålet fylder fortsat meget i forhandlingerne. I Forhandlingsfællesskabet er vi enige om, at der er og skal være plads til, at alle kommunale medarbejdere som minimum beholder deres realløn hen over de kommende år, siger Lene Roed. På dagens møde var der også intense drøftelser om seniorpolitik. - Jeg ser gerne, at arbejdsgiverne indvilger i, at vi sammen får etableret nogle mere målrettede og forpligtende seniorordninger. Det kan for eksempel være i form af nogle skræddersyede jobfunktioner. Og så skal vi have italesat muligheden for at gå på delpension, lyder det fra formanden. Alle arbejdspladser vinder i det hele taget ved, at arbejdsgiverne husker at vise medarbejderne, at de er værdsatte, mener Lene Roed.

A4 Medier
15-01-21

Tre dages weekend tiltrækker nye medarbejdere

Siden den 1. november sidste år har de godt 500 socialrådgivere, HK’ere og alle andre ansatte på jobcenteret i Esbjerg haft mulighed for kun at arbejde fire dage om ugen og bruge de sidste tre dage på at holde fri. Det tilbud har langt de fleste sagt ja tak til. Hele 86 procent. Det overrasker ikke Esbjergs jobcenterchef, Pia Niemann Damtoft. - Det er verdens fedeste personalegode. Det er frivilligt. Det er fleksibelt. Vi har sat mødetiderne fri, så folk selv bestemmer, hvornår de møder ind, og hvornår de går hjem, siger hun. Målet med den nye forsøgsordning er blandt andet at øge trivsel og arbejdsmiljø på jobcenteret i Esbjerg og give de ansatte langt større fleksibilitet. Selv om ordningen kun har kørt i mindre end tre måneder, er den hurtigt blevet et attraktivt personalegode. Det mærker jobcenterchefen for eksempel, når hun slår nye stillinger op. - De nye kandidater er begyndt at spørge ind til den fire-dages arbejdsuge. Alle de folk, vi har ansat, siden ordningen blev indført, har sagt ja til tilbuddet. Så det er helt klart blevet et rekrutteringsparameter, siger hun.

Mandag Morgen m.fl.
25-01-21

De fire socialdemokratier

Socialdemokratiet på Bornholm kastede i tirsdags en håndfuld nye kandidater med en helt reel chance for at blive valgt i november. Størst ser chancen ud for Karen Lynn Jacobsen, som regionskommunens mange HK-ansatte alt andet lige har valgt til deres fællestillidsmand. Medlem af bestyrelsen for FH Bornholm (det tidligere LO) er hun naturligvis også. De fleste kommunalt ansatte kender Karen Lynn Jacobsen, og dem er der trods alt 3.500 af, der i november alle vil have valgkort. Og de kender hende som absolut frygtløs og som en kvinde, der ikke pakker tingene ind. - Vi oplever desværre, at flere af vores medlemmer er blevet afskediget med nogle begrundelser, der siger mere om ledelsen, end de gør om medarbejderen, sagde hun for eksempel på HK Bornholms årsmøde. - Nogle oplever, at vinduerne er så rådne, at det regner ind, eller at det trækker så meget, at man skal have en jakke på, når det værst, sagde hun. På den måde eksponerer Karen Lynn Jacobsen blandt de nye S-kandidater en vilje til at lufte offentlig kritik af kommunen.

Bornholms Tidende m.fl.
23-01-21

Glade for corona-anerkendelse

- Det havde vi ikke lige set komme. Sådan lød den første spontane kommentar til kommunens corona-belønning til de ansatte fra Tine Grodal, HK-repræsentant og næstformand i hoved-Med-udvalget i Holbæk Kommune. I dag har medarbejderrepræsentanterne i det centrale Med-udvalg haft en første fælles snak om politikernes udspil. Og der var glæde hele vejen rundt. - Det er et meget positivt signal, at en enig kommunalbestyrelse giver os denne anerkendelse. Det er en fin måde at honorere indsatsen på, siger Tine Grodal. - Trængte I til en opmuntring? - Ja, det kan man vist godt sige, svarer Tine Grodal. Den anerkendelse, som alle partier blev enige om ved kommunalbestyrelsens møde onsdag aften, går til alle kommunens medarbejdere og har en værdi af 900 kroner pr. fuldtidsansat. Det indgik i beslutningen, at det er medarbejderne på den enkelt arbejdsplads, som sammen med ledelsen skal beslutte, hvordan skulderklappet skal bruges.

Sjællandske, NordvestNyt m.fl.
22-01-21

OK21: Fokus på digitalt hjemmearbejde

Vilkårene for HK’ernes fleksible, digitale arbejdsliv er et af de emner, der er på bordet i de stadigt mere fortættede forhandlinger om de kommende års løn- og arbejdsvilkår. Fra HK Kommunals side handler det om at få nedfældet nogle klare rammer for det fleksible, digitale arbejdsliv, der både tilgodeser muligheder, men også giver den nødvendige beskyttelse. Fleksibiliteten bør ifølge Lene Roed nemlig ikke forveksles med et grænseløst arbejdsliv. - Det skal stadig være et bærende princip, at man understøtter medarbejderindflydelse på hjemmearbejde. Og der bør lokalt aftales nogle vilkår for håndtering af arbejdstid. For eksempel er det afgørende, at der aftales nogle rammer for, hvornår de ansatte forventes at være online og offline, siger HK Kommunals formand. Hun understreger, at vi skal fastholde arbejdsmiljøreglerne. - Den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen herunder opdateret it-udstyr skal være på plads, lyder det fra Lene Roed. - Og så må hjemmearbejde naturligvis ikke betyde, at man fratages rettigheder for eksempel i forbindelse med sygdom og barns første sygedag, fastslår Lene Roed.

A4 Medier
21-01-21

Skulderklap: Læhegn, vindmøller eller begge dele?

Debatindlæg af Helle Bang Andersen, HK's FTR i Fredericia Kommune. Et kendt ordsprog lyder: ’'Når det stormer, er der nogle, der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller’. I det seneste udfordrende år har I, kære HK'ere ansat i Fredericia Kommune, faktisk formået at bygge både læhegn og vindmøller, mens Corona har hærget. Der er bygget læhegn, så I fortsat kan hjælpe og ''beskytte'' borgerne. På vores forskellige arbejdspladser blev der udviklet og fundet løsninger, så borgerne kunne blive betjent på den ene eller anden måde. Der skal lyde et velfortjent skulderklap til den store gruppe af HK'ere i Fredericia Kommune, jeg har fornøjelsen af at være fællestillidsrepræsentant for. Når jeg møder jer, hører jeg godt nok, at I gerne så, at vi kom tilbage til den vante hverdag. Men jeg hører også, hvordan I på imponerende vis har fundet veje og udveje til at fastholde glæden. Lige nu er det tiden, hvor vi tager en ekstra tørn med en ugentlig test for Covid-19. Vi skal holde ud og holde sammen. Indtil videre er min konklusion klar: I gør det knald hamrende godt!

Fredericiaavisen m.fl.
18-01-21

Vi er stadig på arbejde - selv om det er på distance

Debatindlæg af Karen Lynn Jacobsen, FTR HK Kommunal i Bornholms Regionskommune. Nogle af de mange ansatte i kommunen trives med distancearbejde. Der er også ulemper ift. arbejdsmiljø. Samtidig skal mange passe deres børn, hjælpe med lektier osv., mens de samtidig løser arbejdsopgaver. Mange af mine kollegaer oplever desværre, fordi de løser deres opgaver på distance, at deres indsats nedvurderes, eller der kommer spydige bemærkninger i samfundet om, at nu har vi kommunale holdt ferie hele året. For at være helt tydelig - vi knokler løs, og det forsætter vi med. Rigtig mange af de ansatte møder stadig på arbejde, tager imod borgerne, når de henvender sig i Borgerservice. Skolesekretæren hjælper vores børn. Tandklinikassistenterne søger for, at vores unges tænder behandles. Der er også mange andre faggrupper ansat i kommunen, som sørger for, at dagligdagen fungerer, og samtidig risikerer deres helbred på lige fod med mange andre, men vi gør det blandt andet, fordi vi er stolte af vores fag, og vi er her for borgerne! Så hermed en lille opfordring: Husk, at alle bidrager der, hvor de kan, i det, vi oplever i dagens Danmark

Bornholms Tidende
16-01-21

Opråb til regionerne: Lægesekretærer skal også vaccineres

Lægesekretærer med patientkontakt bør vaccineres på linje med øvrigt personale. Det sker de fleste steder, men ikke alle. Og det er ikke godt nok, siger HK Kommunal, der opfordrer regionerne til at sikre, at lægesekretærer med patientkontakt indtænkes alle steder. - Vi håber, der kun er tale om ganske få tilfælde, men under alle omstændigheder opfordrer vi nu regionerne til at sikre, at tingene kører, som de skal. Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis lægesekretærer med patientkontakt bliver fravalgt til vaccine, når de arbejder side om side med det øvrige personale på afdelingerne, siger Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Formanden for DL, Nathali Schaap Degn, siger, at tingene kører godt og rigtigt de fleste steder. - Så jeg håber, at de få meldinger, vi har fået om, at lægesekretærer ikke er blevet medtaget til vaccine, er enkeltstående. Derfor er det jo ikke mindre alvorligt for dem, det drejer sig om. Og derfor skal min opfordring til lægesekretærerne være, at hvis I oplever problemer i forhold til vaccine, så tag fat i jeres tillidsrepræsentant eller jeres leder, siger Nathali Schaap Degn.

A4 Medier
15-01-21

HK'ere har ikke corona-ferie

Debatindlæg af Karina Skovgaard, formand HK Kommunal Midt. I HK Kommunal Midt hører vi hver dag fra frustrerede medlemmer, der mangler anerkendelse for deres indsats under corona-krisen. De føler faktisk, at deres rolle bliver misforstået og underkendt med fejlagtige myter om ’corona-ferier’. Intet kunne være mere forkert. Tro mig: HK'erne løser deres opgaver hjemmefra med flid og stort engagement på trods af de udfordringer, der kan være med hjemsendte skolebørn. Det samme gælder problematikkerne omkring hjemmearbejdspladser. Her har hjemsendte, offentligt ansatte præcis de samme behov for ordentlige arbejdsforhold både når det gælder fysiske rammer og de psykologiske aspekter. Der er ikke noget, vi som HK'ere hellere ville, end at få vores hverdag tilbage, ligesom alle andre. Jeg underkender på ingen måde det private erhverv, som lider under lukning, tabt indtjening, konkurser, men den udfordring løses ikke ved at skyde på de offentligt ansatte i kommunerne. Det er ærgerligt, hvis vi kaster os over hinandens fagligheder. Alle er lige vigtige, og alle fortjener anerkendelse for at gøre, hvad de kan for at få os igennem krisen.

Fyens Stiftstidende
15-01-21

Tågeslør over milliardbesparelse på jobindsatsen

Medarbejderne på jobcentrene og de øvrige ansatte i den kommunale beskæftigelsesindsats har endnu til gode at få at vide, hvilke tanker der ligger bag beslutningen om at spare op til 1,1 milliarder kroner på deres arbejde, skriver HK Kommunal.dk. Regeringen og de partier, der i oktober måned 2020 aftalte, at besparelsen skulle finansiere den såkaldte 'Arne-pension', har nemlig hverken lagt analyser eller konkrete forslag til grund for beslutningen om at skære i beskæftigelsesindsatsen. Det fremgår af et svar fra fungerende beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), til medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg, Samira Nawa (RV). Af svaret fremgår det, at regeringen er i gang med at forberede et oplæg, der i løbet af 2021 skal drøftes med forligspartierne (regeringen, DF, SF og EL). Når oplægget er færdigt på et ikke nærmere angivet tidspunkt, skal partierne diskutere den konkrete udmøntning af milliardbesparelsen. I HK Kommunal har næstformand, Mads Samsing, tidligere betegnet sparekravet som ganske vilkårligt og som værende helt uden fagligt belæg.

A4 Medier
14-01-21

Flere ansatte sygemeldt efter nyt sygedagpengesystem

Sygedagpengesystemet KSD har taget hårdt på medarbejderne. I Glostrup Kommune er tre af fire ydelsesmedarbejdere blevet sygemeldt. Det fortæller Susanne Nielsen, afdelingsleder for Ydelsesafdelingen i Glostrup Kommune, til HK Kommunal.dk. Implementeringen af KSD har simpelthen taget hårdt på flere medarbejdere. - Vi var ellers meget fortrøstningsfulde og glædede os rigtig meget til at få et nyt fagsystem, der blandt andet kunne automatisere en del af vores opgaver, men da problemerne bare fortsatte ud over den første indkøring, så begyndte frustrationer og dårlig samvittighed overfor borgere og virksomheder at ramme, fortæller Susanne Nielsen. Hun kan skære problematikken ind til to forhold. For det første handler det om at bruge et IT-system - fyldt med fejl og mangler - som man ikke aktivt selv kan påvirke eller forbedre. For det andet har ydelsesmedarbejdere en udpræget følelse af ansvarlighed over for borgere og virksomheder, der skal have deres penge og desuden hjælp til at bruge systemerne.

A4 Medier
14-01-21

Farvel til lægesekretæren? Ny uddannelse bringer ny faggruppe ind i sundhedsvæsenet

I løbet af de kommende år udfases den to-årige uddannelse som lægesekretær og erstattes af en to år og seks måneder lang uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator. Det sker for at følge med den udvikling, der er sket i sundhedsvæsenet, hvor en lægesekretær er gået fra at være sekretær for en læge til at løse en lang række af forskellige opgaver. Det forklarer Nathali Schaap Degn, formand for DL, der har deltaget i arbejdet med den nye uddannelse. - Den nye uddannelse skal afspejle den virkelighed, vi arbejder i. I dag spiller de lægesekretærer, der arbejder i sundhedsvæsenet nemlig en række forskellige roller, der ligger et stykke fra den rolle, dimittenderne fra den gamle lægesekretæruddannelse bliver uddannet til. - Virkeligheden er blevet en anden end det, man har undervist i på uddannelsen. Traditionelt set, har vi ageret under lægens ansvar og på hans instruktion. Men virkeligheden i dag er, at vi løser mange opgaver på eget initiativ, siger Nathali Degn. Hun forestiller sig, at man på sigt kan specialisere uddannelsen yderligere, så man allerede i løbet af grunduddannelsen kan målrette de studerende endnu mere.

Politiken
14-01-21

Fyret HK'er fra skandalesagen indgår forlig med kommunen

I skandalesagen i Teknik og Miljø har Aarhus Kommune indgået forlig i en sag, som HK havde rejst på vegne af et af sine medlemmer, Marianne Engelin. Hun blev i 2016 uberettiget fyret fra sit job i Center for Byens Anvendelse. HK Kommunal vurderede, at medarbejderen havde været udsat for magtfordrejning og misbrug af ledelsesretten og krævede, at Marianne Engelin skulle have en erstatning på et års løn foruden en tort-erstatning på 50.000 kr. Men nu har parterne så indgået et forlig, hvor HK og Marianne Engelin frafalder kravet om et års løn, mens hun får tort-erstatningen på 50.000 kr. - Hele sagen har påvirket mig meget, og nu ville jeg bare gerne have den afsluttet og komme videre, siger Marianne Engelin, der er godt tilfreds med, at hun nu kan lægge sagen bag sig. Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal i Østjylland, siger: - Vi ville selvfølgelig gerne have haft prøvet spørgsmålet om magtfordrejning ved domstolene, men når medlemmet ønsker at stoppe sagen og indgå forlig, er det selvfølgelig sådan, det skal være. Jeg forstår godt, at hun ikke ønskede at blive ved med at få ribbet op i alle de ubehageligheder, hun var udsat for.

Århus Stiftstidende m.fl.
13-01-21

Hvordan skal udsatte få deres ydelser uden hævekort?

Hjemløse, gadefolk, rusmiddelbrugere, personer med handicap, ældre og andre socialt udsatte bliver afskåret fra deres ydelser og eksistensgrundlag. Sådan lyder det fra ’Gadejuristen' i København, der hjælper folk på kanten af samfundet, i et vredt brev til socialministeren. Det skriver HK Kommunal.dk. Sagen er, at stadig flere banker lukker for deres kontantkasser og dermed har hjemløse og andre socialt udsatte - typisk uden et hævekort - ingen mulighed for at få deres sociale ydelser udbetalt, som de plejer. Nu har socialminister Astrid Krag fundet en løsning, hvor Københavns Kommune via en med Nordea og Arbejdernes Landsbank på Vesterbro sikrer, at borgeren to gange om måneden kan møde op med en gadeplansmedarbejder og få det ønskede beløb udleveret i en kuvert.

A4 Medier
12-01-21

Kernevelfærd?

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Hver gang der skal spares, er det typisk administrationen, der står for skud. I politikerkredse udtales det ofte, at man ønsker at prioritere kernevelfærd. Jeg er ikke uenig, men hvad er i virkeligheden kernevelfærd? Da Sundhedsplatformen blev implementeret i 2016, begyndte flere hospitaler at fyre lægesekretærerne. Det var nemlig tanken, at deres funktion skulle overtages af lægerne. Først da meget af lægernes tid gik fra patienterne, fik man øjnene op for det komplekse maskinrum i sundhedsvæsenet, hvor lægesekretærerne er nøglepersoner. I Region Hovedstaden har vi lige nu omkring 400 indlagte coronapatienter. Lægesekretærerne er i front sammen med andre tværfaglige kollegaer. Hospitalerne er ekstra hårdt presset. Bag kulissen arbejdes der også på højtryk for at sikre korrekt registrering af vores sundhedsdata. Det er nødvendigt for at sikre et godt og effektivt patientflow. Værdien af en professionel administration er fundamentet i vores velfærdssamfund og er til stor gavn for borgerne. Sandheden er, at uden lægesekretærerne ville vi have et ineffektivt sundhedsvæsen.

Politiken
11-01-21

OK21: Regionsfokus på løn, kompetencer og ny uddannelse

- Lægesekretærer, it-medarbejdere, vagtpersonale og alle de andre administrative medarbejdere skal anerkendes med synlige resultater for deres helt afgørende bidrag til den regionale velfærd. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, efter det netop afsluttede første forhandlingsmøde med Danske Regioner. OK21-forhandlingerne er nemlig gået ind i den fase, hvor HK Kommunals egne, specielle krav til arbejdsgiverne er i spil. I dag var det de 16.000 HK'ere i regionerne, der var omdrejningspunkt for forhandlingerne. Lønstigninger, en styrkelse af mulighederne for videreuddannelse og fleksibilitet i arbejdslivet er blandt de krav, Danske Regioner blev præsenteret for af HK Kommunals forhandlingsudvalg. Særligt fokus var der på den regionale kompetencefond, der ifølge HK Kommunal har afgørende betydning for medlemmernes muligheder for at videreuddanne sig. En styrket kompetencefond betyder ifølge DL-formand, Nathali Degn, også, at tilskuddene til den enkeltes uddannelse bliver forhøjet, så ingen regional medarbejder fremover skal fratages muligheden for at dygtiggøre sig, fordi man mangler penge til videreuddannelse.

A4 Medier m.fl.
08-01-21

Ny uddannelse erstatter lægesekretæruddannelsen

En ny uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator erstatter uddannelsen som lægesekretær for at imødekomme et mere komplekst sundhedsvæsen. Fremtidens sundhedsadministrative medarbejder skal være bindeleddet mellem borger og sundhedsvæsen og have en mangesidig koordinerende funktion. Det er i et samarbejde med blandt andre Danske Regioner, HK Kommunal, DL, at landets øvrige professionshøjskoler har etableret den nye uddannelse, som de sidste elever kan påbegynde i august 2022. - Den nuværende uddannelse til lægesekretær er ikke længere tilstrækkelig til at møde det behov for kompetencer, som efterspørges i sundhedsvæsenet. Mængden af data er steget, og det stiller krav til lægesekretærens evne til at forstå og anvende teknologi og data på en god måde i de enkelte patientforløb. Derudover har vi i dag et sundhedsvæsen, der lægger stor vægt på forebyggelse, og det stiller store krav til evnen til at koordinere mellem forskellige afdelinger, systemer og sektorer omkring den enkelte patient, forklarer Nathali Schaap Degn, der er formand for DL i HK.

JydskeVestkysten m.fl.
08-01-21

HK: Tandklinikker bør lukke for ikke-akutte behandlinger

Tandklinikassistenter på både private klinikker og i den offentlige tandpleje kontakter i disse dage HK, fordi de har svært ved at forstå, at den nuværende nedlukning ikke gælder dem. Det får nu HK til at sende et brev til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet med krav om, at kun de mest kritiske behandlinger bliver udført. Det er ifølge næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, helt oplagt at begrænse aktiviteten på tandklinikkerne. - Virus søger derhen, hvor der er aktivitet, og det er der i tandklinikkerne. Derfor bør der nu skrues ned for aktiviteten, så man kun tillader de absolut mest nødvendige behandlinger lige som i foråret 2020. Selvfølgelig ser vi også helst, at sundhedsvæsenet er åbent, men jeg deler fuldt ud klinikassistenternes bekymring. Vi bør lukke mere ned her for at andre dele af sundhedsvæsenet ikke kommer under et endnu større pres, siger Mads Samsing. Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, understreger, at der er tillid til den faglige vurdering ude hos tandlægerne i forhold til opdeling mellem, hvad der er akut, og hvad der kan udskydes.

DR.dk, Politiken, Ritzau m.fl.
07-01-21

Sådan kommer Randers Kommune gennem coronakrisen

Indtil videre er Randers Kommune sluppet nådigt gennem anden coronabølge. Der er dog selvsagt ingen garanti for, at det fortsætter sådan. For at sikre, at kritiske funktioner fortsat vil kunne løses uanset, hvordan coronasituationen udvikler sig, har Randers Kommune derfor indgået en aftale med en lang række faglige organisationer. Den indebærer blandt andet, at kommunens medarbejdere kan gå op i tid og med kort varsel kan blive flyttet til andre afdelinger, hvis det bliver nødvendigt. Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og HK Kommunal, 3F, BUPL, Danske Magistre, Dansk Socialrådgiverforening m.fl. - Alle de faglige organisationer er med i aftalen. Det er et enormt stærkt signal med så bred opbakning til de fælles udfordringer, fastslår Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers.

02-01-21

Nu hjemsendes tusindvis

Coronasmitten skal ned, og derfor fortsætter den delvise nedlukning af Danmark i yderligere 14 dage. Her forsøger vi at give svar på nogle af de centrale spørgsmål om hjemmearbejde. Din arbejdsgiver skal overholde arbejdsmiljøloven, når du er sendt hjem og sikre, at du har et sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Både Arbejdstilsynet og flere fagforeninger har tidligere under corona lavet gode råd til, hvordan du bedst kommer igennem en hjemmearbejdsdag. Fagforeningen HK Kommunal, der har tusindvis af medlemmer i kommunerne og regionerne, som er tvunget til at arbejde hjemme, har også tidligere under corona lavet en guide til den bedst mulige hjemmearbejdsplads. De foreslår, at man blandt andet forsøger at lave aftaler med sin leder, hvordan man kan løse sine arbejdsopgaver, hvis børnene for eksempel er hjemme. Desuden mener de, at det er vigtigt, at man fastholder kontakten med sine kollegaer og for eksempel holder faste personalemøder via Skype. Og så skal man finde en rytme og for eksempel lave faste arbejdstider for sig selv, så arbejdet og fritiden ikke flyder sammen.

DR.dk m.fl.
30-12-20

Dem mistede vi i 2020

Pia Tørving, politiker, Odense, døde den 3. april 2020. Hun blev 65 år. Effektivitet og synlige resultater var hendes varemærke. Som da hun i mange år beklædte tillidsposter for HK-medarbejderne på Odense Universitetshospital. I 2007 fik Pia orlov fra OUH for at hellige sig det politisk valgte formandsjob i HK Kommunal Midt. Et par år senere kom flere poster til, da hun kom i Regionsrådet, hvor hun havde sæde i Forretningsudvalget, var næstformand i Digitaliseringsudvalget og en stribe andre udvalg. Hospice Fyn og Psykiatrisk Dialogforum var nogle af de steder, Pia var udpeget repræsentant for regionen. Privat var Pia Tørving meget optaget af kunst og fik etableret en anselig samling i sit rækkehus i det sydlige Odense.

Fyens Stiftstidende
30-12-20

Fair vilkår på plads for hospitalspersonale i covid-beredskab

Region Hovedstaden har nu landet flere aftaler med blandt andre DSR, HK, der blandt andet organiserer lægesekretærerne, og FOA om honorering for at indgå i covid-beredskab og for frivillige ekstravagter. Beredskabsaftalen betyder bl.a., at medarbejderne får et fast månedligt tillæg for at indgå i covid-beredskabet samt et engangsbeløb, når de træder ind i beredskabet. Formand for HK Kommunal Hovedstaden Ditte Gottlieb Bredahl er tilfreds med de indgåede beredskabsaftaler på HK-området, der bl.a. dækker lægesekretærerne: - De nye aftaler vægter frivillighed højt, og derudover er HK'erne sikret en fair økonomisk kompensation for at udvise ekstraordinær stor fleksibilitet. De indgåede beredskabsaftaler tages i brug, når sygeplejersker, lægesekretærer m.fl., som ikke normalt udfører tjeneste ved afdelinger med covid-19 patienter, flyttes til covid-19-afsnit.

BT.dk m.fl.
23-12-20

HK kræver fokus på kompetencer og mere fleksibilitet

HK Kommunal har præsenteret sine specielle krav til de kommende overenskomstforhandlinger - og det handler ikke kun om mere i lønposen. Kompetencefonden skal videreudvikles, den lokale løndannelse skal styrkes, og der skal være mere fleksibilitet i arbejdslivet. Og nå ja, lønstigninger. Sådan lyder listen over de såkaldte specielle krav, som de 34.000 medlemmer i HK Kommunal har til årets overenskomstforhandlinger. De blev præsenteret mandag af formand Lene Roed på et virtuelt møde med KL. De blev modtaget med forsigtig optimisme, fortæller Lene Roed til HK.dk. - Jeg fornemmer, at vores modparter i KL ser en interesse i, at der også fremover er fokus på HK'ernes kompetenceudvikling. Vi ser gerne, at tilskuddene til uddannelse bliver forhøjet, og at der sikres muligheder for at udvikle særlige indsatser, siger Lene Roed. HK'erne ønsker også sig bedre muligheder for at indgå fleksible, lokale arbejdstidsaftaler, ligesom organisationen ønsker højere pensionsbidrag i en fritvalgsordning. HK og KL mødes til videre overenskomstforhandlinger 22. januar.

Danske Kommuner m.fl.
22-12-20

Under corona: Kommuner og fagforeninger oplever inddragelse helt forskelligt

Kommuner og lokale fagforeninger er dybt splittede i spørgsmålet om, hvor godt MED-udvalg og lokale arbejdsmiljøgrupper har været inddraget i beslutninger under coronakrisen. Det viser to spørgeskemaundersøgelser, A4 har foretaget. Hver anden af de lokale fagforeningsformænd svarer ’nej’ eller ’det kunne have været bedre. Til gengæld svarer 93 procent af kommunaldirektørerne, at de er ’enig’ eller ’meget enig’ i, at deres kommune har inddraget MED-udvalg eller TRIO tilstrækkeligt. Ifølge næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, får det konsekvenser, hvis lønmodtagere ikke bliver taget med på råd under coronakrisen. - Hvis ikke der sker inddragelse, kan det skabe en utryghed blandt medarbejderne. Der er mange bekymringer derude under corona, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til disse bekymringer, siger han. Mads Samsing oplever dog, at HK Kommunals medlemmer generelt har oplevet at være blevet inddraget. FOA har til gengæld en oplevelse af, at inddragelsen kan blive bedre. I KL oplever Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget, at der har været høj grad af medarbejderinddragelse.

A4 Medier
22-12-20

Sundhedsvæsnet er blevet mere komplekst

Sundhedsvæsnet er blevet mere komplekst. Derfor ændres lægesekretæruddannelsen nu. Og så flyttes den fra handelsskolerne til professionshøjskolerne. Det betyder rent praktisk, at uddannelsen her i regionen næste år overføres fra Roskilde Handelsskole til Absalons campus i Næstved. Når de nye lægesekretærer kommer ud i sundhedsvæsenet vil læger og sygeplejersker få markant mere tid til deres patienter. Det mener formanden for HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg. Han ser frem til en styrket uddannelse, som i sidste ende vil gavne patienterne, fordi det sundhedsadministrative personale kan aflaste frontpersonalet på sygehusene.

DR P4 Nyheder
18-12-20

Kommune indrømmer fejl: Ansatte er gået glip af 26 millioner i løn

- Nej, nej og atter nej. Der er ingen penge til forhandling i år. Sådan har det lydt gennem de seneste ti år, når HK Kommunals tillidsrepræsentanter er mødt op i Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune for at forhandle lokalløn. Men nu har forvaltningen endelig erkendt, at de ansatte i forvaltningen samlet set gennem perioden har gået glip af cirka 26 mio. kroner til lokale lønforhandlinger. Direktionen har netop fremlagt en genopretningsplan, som skal sikre penge til lokalløn og til at indhente lønforskellen, men ifølge planen skal der skal skæres 62 stillinger over en 5-årig periode. Vi har spurgt Arne Lund Kristensen, direktør i Familie- & Beskæftigelsesforvaltning, hvad meningen er. - Lad mig starte med at understrege, at vi har sat penge af til lokale lønforhandlinger og der er også sket en omsætning, men vi har ikke gjort det i tilstrækkelig grad. Det må vi indrømme. Set i bakspejlet har vi ikke været lydhøre nok over for de henvendelser, som vi har fået. Nu har vi taget dem alvorligt og lavet en grundig analyse, som viser, at der er et efterslæb. Det løber vi ikke fra, og det ønsker vi nu at rette op på, siger han.

A4 Medier
15-12-20

Artiklen er opdateret 25. januar 2021