”Bare KY ikke bliver lige så slem som KSD. For det orker vi ikke!"

Sådan lød den typiske melding fra ydelsesmedarbejdere, da Kommunalbladet i efteråret havde fokus på det nye KSD-system, som blev udrullet fra sommerferien.

Nu har første-bølge-kommunerne været på KY i cirka to måneder – og Kommunalbladet har derfor kontaktet en række af kommunerne for at høre om deres erfaringer og syn på systemet.

Første spørgsmål lød: Hvilken karakter på 13-skalaen giver du KY?

Her er vurderingen meget ens. Nemlig 7-8 for de fleste, mens en enkelt sniger sig op på et 9-tal.

Det ER en kæmpe opgave

I Varde Kommune har KY været en kæmpe opgave, for det er en helt ny måde at arbejde på for mange medarbejdere, fortæller Marianne Nielsen, afdelingsleder i Ydelse. 

- Så vi har grædt vore tårer, men det skal nok blive godt, for systemet er grundlæggende godt. Og man skal huske, at hele opsætningen af systemet, så det arbejder sammen med esdh, økonomisystemer mv., også er en kæmpemæssig opgave.

Anette Schandorff, ydelseschef i Brøndby, supplerer med, at halvdelen af den belastning, som medarbejderne oplever, skyldes corona-situationen.

- For det er svært at lave oplæring og indarbejde fælles arbejdsgange, når man ikke sidder sammen eller kan mødes.

God integration og funktionalitet

Bag den tilfredsstillende karakter går flere positive udtryk igen – først og fremmest, at det ER et godt system, og især på sigt bliver det rigtig godt.

Skudsmålet lyder, at KY er intuitivt og logisk at håndtere, og at systemet guider en igennem alle faser. 

Ligesom rigtig mange funktionaliteter og snitflader er integreret, så medarbejderne ikke længere skal skifte mellem et hav af systemer og vinduer – sagens oplysning, journalnotater og dokumenter er samlet i ét system.

Samtidig får leverandøren Netcompany stor ros for at yde god support og for, at fejl og mangler forbedres rimeligt hurtigt.

Vi klikker og klikker

Men der er også negative sider, fx fylder den evindelige ”klikken” utroligt meget – og især for de garvede er det et klart irritationsmoment, fordi man skal afklikke oplysninger, som er absolut banale.

Et andet kæmpe kritikpunkt er ”opgavefunktionen”. I det gamle system fik man advis, men nu ligger det hele som opgaver, og problemet er, at det er umuligt at få overblik, ansøgninger er ikke tematiserede, og medarbejderen skal typisk tjekke hver eneste opgave – og dem kan der ligge over 1000 af i indbakken.

I forberedelsen til KY har rapporter vurderet, at KY giver en gevinst, dvs. besparelse, på op til cirka 25 procent, men det har både Brøndby og Varde svært ved at se.

- Jeg har svært ved at se, at den gevinstrealisering på 25 procent er realistisk. Opgaven er blevet meget større end først planlagt, lyder det fx fra Marianne Nielsen.

Læs Kommunalbladets interview med tre ydelsesmedarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune om deres oplevelse af KY