Camilla_Melholt

Det offentlige arbejdsmarked får snart tilført et kuld nye, yngre medarbejdere. Det er de studerende på uddannelsen ”professionsbachelor i offentlig administration”, der nu kommer i praktik i primært kommuner, regioner eller staten.

En af dem er 29-årige Camilla Minor Melholt fra Odense. Hun begynder 2. februar i afdelingen ”Erhverv & Vækst”, som hjælper virksomhederne i Nyborg Kommune med netværk, viden, vækst og iværksætteri. Hun er i løbet af de første år på studiet blevet vild med flere sider af det offentlige system.

- Jeg har tidligere været butikschef i Netto og valgte egentlig uddannelsen, fordi jeg gerne ville inden for i HR-området, men løbet i af uddannelsen er jeg blevet interesseret i mange sider af den offentlige sektor. Det er fantastisk spændende med et demokratisk system, hvor politikerne fastlægger rammerne, og hvor det hele så skal forvaltes af de ansatte med kontakten til borgerne, fortæller hun.

Valgt til bestyrelsen for HK/ABL

Hun glæder sig til praktikken i Nyborg Kommune, hvor hun håber, at hun kan være med til at styre nogle projekter. Hendes medstuderende begynder på samme tid i praktik mange andre forskellige steder, som ud over kommuner også omfatter bl.a. Fyns Politi og uddannelsesinstitutioner.

Camilla Minor Melholt mødte repræsentanter fra HK, da hun begyndte på uddannelsen. Det vakte hendes interesse for arbejdet i Administrationsbachelorernes Landsforening, HK/ABL, og i 2019 blev hun valgt til bestyrelsen.

Mange af de udklækkede bachelorer kommer til at arbejde på en HK-overenskomst. Praktiktiden er en mulighed for TR for at introducere de studerende til fællesskabet i HK Kommunal. HK-medlemskabet er gratis, når man er studerende.