Med næsten 30 års medlemskab i HK ved Poul Jensen fra Dagrofa i Ringsted, hvad fagforening handler om, nemlig fællesskab:

- Fagforeningen er sindssygt vigtig. Det giver en sikkerhed i jobbet, for de er jo de eneste, der kan hjælpe os, hvis tingene brænder på. Man sikrer sig selv, og man står sammen med kollegerne om løn og ansættelse. Jeg har altid følt, at det fællesskab var fedt, fortæller han.

Som stor teenager var Poul ikke i tvivl. Han ville være tøjekspedient, så han gik direkte fra 3. real i mesterlære. Men efter endt uddannelse viste det sig, at det slet ikke var ham. Derfra gik vejen gennem kontor, pølsefabrik, lidt kørsel, og siden 1991 har Poul været ansat hos Dagrofa, hvor han i dag er lagerekspedient.

Inspireret af en stærk tillidsrepræsentant

Da virksomheden åbnede en ekstra lokation i Ringsted, manglede der en tillidsrepræsentant (TR).

- Jeg syntes, at den TR, vi havde i Brøndby, gjorde det fantastisk. Han var stærkt medvirkende til, at jeg fik lyst til at prøve kræfter med opgaven, og det har jeg aldrig fortrudt, fortæller han.

Poul har været TR siden 2007, og med opgaven følger gode muligheder for kurser og udvikling, som Poul har været glad for. Men særligt muligheden for at se arbejdet i virksomheden fra flere perspektiver, synes han er meget spændende.

- Jeg kommer med til møder i firmaets ledelse, og det giver mig mulighed for at sidde i første række til at få noget af vide – også bag de lukkede døre. Det giver mig mulighed for at præge beslutningerne fra medarbejdersiden, siger Poul.

TR skal bygge bro på arbejdspladsen

For Poul er det vigtigt, at parterne på virksomheden er i stand til at se tingene fra begge sider.

- Det giver en indsigt i og forståelse for hinandens synspunkter, hvis man interesserer sig for, hvorfor arbejdsgiver gør, som de gør. Vi har et godt samarbejde med ledelsen på min arbejdsplads. Vi er ikke altid enige, men både arbejdsgiver og medarbejdere er indstillede på at finde løsninger, når der er udfordringer. Det ser jeg som en af mine vigtigste opgaver som TR. Jeg bygger bro mellem ledelse og medarbejdere. Der er gensidig tillid, og ledelsen lytter, når vi kommer med noget, mener Poul.

Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til HK

I 2011 stillede Poul op til bestyrelsen i HK Handel Sjælland uden egentlig at vide, hvad opgaven indebar.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, men det har været skideskægt og en ren fornøjelse. Jeg kan godt lide at være med til møder, hvor jeg får kendskab til, hvad der rører sig i HK og får mulighed for at sætte mit fingeraftryk, fortæller Poul.

For ham er bestyrelsens vigtigste opgave at udbrede kendskabet til HK.

- Vores medlemmer skal vide, hvem vi er, og der skal være tæt kontakt mellem os og medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, slutter Poul.

Se også vores portræt af formand Helle Friis, næstformand Mette Larsen samt bestyrelsesmedlemmerne Annika Vevest Kjær og Heidi Renner Andersen