Vaccine

Personale med tæt fysisk patientkontakt er som bekendt foran både syge og gamle i vaccinekøen. Alt imens offentligt ansat frontpersonale er blevet vaccineret i en lind strøm siden 22. december, så har det privatansatte klinikpersonales situation været uafklaret. Men det har Sundhedsstyrelsen endelig rådet bod på.

Nu bliver ansatte, der ikke kan undgå tæt fysisk patientkontakt, tilbudt vaccination. Men der er begrænsninger, har Sundhedsstyrelsen meldt ud; det er ikke det sted, du er ansat, der afgør, om du kommer foran i køen. Det afgørende er typen af opgaver, som du varetager. Hvis dit arbejde kan laves uden væsentlig patientkontakt, eller det er muligt at holde afstand, så er du ikke omfattet.

Årsagen til, at ikke alle er omfattet, er ifølge styrelsen, at frontpersonale bliver vaccineret før dem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syge og dø af corona.

Klinikejer kan nu indberette, hvem der er frontpersonale

Det er op til din arbejdsgiver at vurdere, om du hører til i gruppen, der får tilbudt vaccination. Chefen har ansvaret for at indsende et skema med CPR-numre på det personale, som han eller hun mener skal have tilbud om vaccination, til Statens Serum Institut. Og de må ikke spørge dig, om du ønsker vaccination, og de behøver ikke bede om dit samtykke, hvis de sender oplysningerne direkte til Statens Serum Institut.

- Hvis du bliver tilbudt vaccination, så skal du vide, at det er helt frivilligt, om du vil lade dig vaccinere. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du får tilbuddet, hvis du lever op til kriterierne. Men ønsker du ikke tilbuddet, så kan du blot undlade at gøre brug af det. Når du har fået et tilbud om vaccine i gruppe 4, vil du ikke modtage endnu et tilbud. Du har en såkaldt stående invitation, som du indtil videre kan benytte, når du vil, siger Monica J. Hovgaard, som er faglig sekretær med ansvar for Sundhedsgruppen i HK Privat.

Hun understreger, at HK ikke har nogen som helst viden om eller indflydelse på, hvad det er for en variant af vaccinen, du vil få tilbudt. Det er alene op til sundhedsmyndighedernes vurdering.

Kontakt os, hvis din arbejdsgiver nægter at indstille dig

Er du en af dem, der ønsker at tage imod tilbuddet, er det ikke sikkert, du ved, om du er blevet indstillet af din chef. Derfor opfordrer Monica J. Hovgaard dig til at tage en snak om det på din arbejdsplads:

- Spørg din chef, og tal åbent om det ude på klinikken. Hvis du vurderer, at du opfylder kriterierne for at blive tilbudt vaccination og din arbejdsgiver ikke vil indstille dig til vaccination, så kontakt din HK-afdeling, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der kan gå nogen tid, fra skemaet er indsendt, til du modtager en invitation i e-boks, ligesom der også kan gå tid, fra invitationen er modtaget, til der er en ledig tid at booke.

- Vi har fået at vide, at vaccinationerne formentligt starter i uge 8 og 9, men samtidig har Sundhedsstyrelsen også oplyst, at der er så meget run på, at det kan tage tid, før I alle har fået besked i e-boks. Vi håber, at det går så hurtigt, som de oplyser, men forvent ikke, at du modtager tilbud om vaccination i din e-boks nøjagtig samtidig med dine kolleger.