TIna

Sagsbehandler Tina Kongsmar arbejder hver dag fra kl. 6-17 for at kunne følge med i beregningerne af dagpenge til medlemmer, der er på arbejdsfordeling.

 

Som regel er arbejdsdagen begyndt klokken 6 og sluttet klokken 17. Nogle dage endda endnu længere.

For mens mange danskere på grund af corona og nedlukning ikke just har fået mere at lave, så er det stik modsatte tilfældet for Tina Kongsmar og hendes kolleger. Hun er sagsbehandler i Faglig Fælles A-kasse, 3F’s a-kasse.

- Jeg var fra start af bevidst om, at jeg ikke skulle køre mig selv helt ned, men jeg som hovedregel har sagt ja til at arbejde tre timer ekstra hver dag, fortæller Tina Kongsmar, der midt i januar havde oparbejdet 85 timers overarbejde siden 1. december.

Grunden til travlhed er stigende ledighed blandt 3F’s medlemmer. Men først og fremmest skyldes det den aftale om arbejdsdeling, som blev indgået i efteråret 2020 - hvor en ansat for en periode kan sættes ned i tid og i stedet få suppleret sin løn med forhøjede dagpenge.

- Den almindelige ledighed var til at håndtere. Det foregik inden for nogle regler og systemer, vi kender. Men da der blev lavet en aftale om arbejdsdeling, skal jeg lige love for, at det tog fart, siger Tina Kongsmar.

- Vi var slet ikke gearet til at udbetale dagpenge efter de nye regler. Vores it-system var jo ikke bygget til det, så alt skal ske manuelt. Samtidig havde vi ingen idé om, hvor mange udbetalinger vi skulle behandle.

Midt i januar havde 3F’s a-kasse ekspederet udbetalinger til i alt 3.000 medlemmer på arbejdsdeling. De mest erfarne udi det siger, at de kan håndtere fem sager i timen. Kolleger fra andre 3F-afdelinger er blevet kaldt ind for at hjælpe til. Og i december blev Tina Kongsmar også rykket over for at hjælpe med arbejdsdelinger, efter at have siddet på det hold, der opretholdt hverdagen med de ”almindelige” ledige.

- Jeg kan godt mærke, at vi kører på pumperne nu, og at det ikke er noget, vi kan fortsætte med længe. Nu er vi heldigvis ved at have indarbejdet et it-system, og der er blevet ansat vikarer, siger Tina Kongsmar, der foruden at være sagsbehandler også er sine kollegers arbejdsmiljørepræsentant.

 

Fakta om arbejdsfordeling

18.757 personer er eller har været på midlertidig arbejdsfordeling, fordi der er for lidt at lave på arbejdspladsen, fra 2019 til 2020.

Kilde: Jobindsats.dk.