Sektorformand Lene Roed og forhandlingschef Susanne Fagerlund vil gennemgå de generelle forlig, der er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet på henholdsvis det kommunale og regionale område, samt HK Kommunals egne forlig med KL og RLTN.

Deltagerkreds

KLUB 120-mødet henvender sig til 1 FTR fra hver af de 98 kommuner - i København, Aarhus, Aalborg og Odense kan der deltage yderligere 1 tillidsrepræsentant fra hvert forvaltningsområde.

Endvidere til 6 FTR/TR fra hver af de fem regioner – fordelt således: 1 FTR/TR fra det administrative område og 1 FTR/TR fra det øvrige område (IT, psykiatri og institutionsområdet) samt 4 FTR/TR fra lægesekretærområdet. 

Derudover deltager forbundssektorbestyrelsen i HK/Kommunal, medlemmer af det udvidede forhandlingsudvalg, chefer og afdelingsmedarbejdere i de lokale afdelinger samt ansatte i HK/Kommunals sekretariat.

Det er muligt at sende én suppleant, hvis FTR er forhindret på dagen.

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

Tid og sted

Tirsdag 9. marts 2021 fra kl. 13:30 til kl. 16:00 på Teams

Tilmelding

Tilmeldingsfristen var 4. marts 2021. Efter denne dato kan du tilmelde dig ved at sende en mail til ole.gregersen@hk.dk med følgende oplysninger:

  • Kursusnr. 0780-21-04
  • Navn
  • Tillidshverv
  • Arbejdsplads
  • Din fødselsdato

Herefter modtager du program og mødelink til mødet. Mødet afvikles virtuelt via TEAMS (Microsofts digitale mødeplatform).

Spørgsmål kan rettes til Ole Gregersen i HK Kommunals sekretariat på mobiltelefon 40 20 43 53 eller pr. mail til: ole.gregersen@hk.dk