”Systemet er bestemt ikke klar til at blive taget i brug, men om meget lang tid skal det nok blive ok”.

Sådan lyder en af de mange kommentarer i den tilfredshedsundersøgelse, som HK Kommunal har foretaget blandt brugere af KY-systemet i 13 pilot- og bølge1-kommuner, dvs fra Brøndby, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Herning, Hjørring, Kerteminde, Kolding, Lolland, Randers, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.

40 procent er enten meget utilfredse eller overvejende utilfreds med KY, mens cirka 30 procent er overvejende tilfreds. Cirka hver fjerde er i mellemkategorien ”hverken tilfreds/utilfreds”.

Stor utilfredshed med oplæringen

Ud over at manglende funktionaliteter, fejl og mangler, så er det især oplæringen der får hård kritik.

77 % er klart utilfredse med den oplæring, som de har fået i systemet – og flere siger direkte, at de nærmest selv har måttet finde ud, hvordan KY fungerer. Kun cirka 10 procent er tilfredse med oplæringen.

En af konsekvenserne er at, sagsbehandlingstiden er blevet længere, hvilket 72 % angiver i undersøgelsen.

Kun cirka hver fjerde mener, at KY understøtter og sikrer retssikkerhed og lovmedholdelighed for borgere og virksomheder, hvor især standard- og partshøringsbreve i systemet får kritik.