Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Kære tillidsrepræsentanter.

I nat indgik HK Kommunal den sidste af de store aftaler i forbindelse med OK21. Dermed har vi afsluttet et intenst og temmelig usædvanligt forløb med forhandlinger, der i nogle tilfælde har strakt sig over adskillige døgn.

Som TR får du en orientering i dette nyhedsbrev. Jeg ved, at det er en helt speciel og vanskelig situation for mange tillidsrepræsentanter i denne tid, fordi så mange medlemmer arbejder hjemme. Det kan derfor et være svært for mange at få talt sammen – og måske også at få besvaret de spørgsmål, der kan komme.  Alligevel håber jeg, at du får lejlighed til at tale med medlemmerne om de nye OK-aftaler. 

Når jeg ser på de indgåede aftaler, er jeg meget glad for at kunne konstatere, at de imødekommer det ønske, der oftest blev nævnt blandt de 6.000 input, vi i efteråret fik fra medlemmerne, nemlig en sikring af købekraften. De generelle lønstigninger til alle vil efter eksperternes vurdering betyde, at lønnen stiger mere end priserne i de kommende tre år. I lyset af corona-situationen er det meget tilfredsstillende.

Et andet markant ønske, som mange medlemmer har efterspurgt, er sikring af gode muligheder for kompetenceudvikling. Et forhøjet tilskud fra kompetencefondene til efter- og videreuddannelse er et af de gode resultater, der underbygger vores målsætning om at styrke kompetenceudviklingen. Det er glædeligt, for alt peger på, at forandringer i arbejdslivet øger behovet for, at medlemmerne kompetenceudvikler sig i endnu højere grad end tidligere.

Den vigtige optakt til OK21-forløbet blev allerede afviklet sidste efterår, da medlemmer og tillidsrepræsentanter indsendte ønsker til den nye overenskomst. I den vanskelige situation med et stigende smittetryk var det ikke muligt at lave den sædvanlige kampagne med et væld af besøg på arbejdspladserne og mange lokale aktiviteter. Alligevel lykkedes det at indsamle de nævnte 6.000 input fra medlemmer og klubber.

Jeg er meget taknemmelig for din indsats som TR i den forbindelse og for den store opbakning til forhandlerne, som dette er udtryk for. I det hele taget er jeg glad for, at du som TR stadig står på benene i denne situation – som både er svær for dem, der har medlemmer på arbejdspladsen, og dem, der har medlemmer, som arbejder hjemme.

I sammenhæng med OK-fornyelsen er der nu kun én målsætning, der står tilbage at indfri: En stor deltagelse ved urafstemningen. Et særnummer af Kommunalbladet om OK21 er ude ved medlemmerne senest den 18. marts. Her kan alle læse, hvordan man kan deltage i den digitale afstemning i perioden fra 15. marts til 19. april kl. 12.

Vi har ved indgåelse af de senere års overenskomster oplevet en stigning i deltagelsen ved urafstemningen blandt medlemmerne. I 2018 stemte mere end 70 procent – en foreløbig rekord. Vi er afhængige af medlemmernes opbakning, og jeg håber, at du som TR vil gøre en ekstra indsats for, at medlemmerne også under de særlige corona-omstændigheder viser deres opbakning og engagement ved at deltage i afstemningen.

Lene Roed, formand for HK Kommunal