Ombudsmand Niels Fenger. Foto: Jasper Carlberg

 

Før jul gik Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger ind i sagen om IT-systemet KSD, som i juni blev implementeret i alle 98 kommuner.

Initiativet skete blandt andet på baggrund af de artikler, som Kommunalbladet skrev om kæmpemæssige problemer med et ”ufærdigt system” – som det hed fra mange sider.

Ligesom HK Kommunal skrev til Ombudsmanden for at bede ham til at tage stilling til, hvor mange fejl man som samfund og myndighed skal acceptere, der er i et vigtigt ydelsessystem.

Holstebro, Herning og Viborg Kommuner blev bla. bedt om at redegøre for deres udfordringer – og nu har Ombudsmanden meldt ud om han gør mere i sagen.

Ombudsmanden vil høre om initiativer

Ombudsmanden har i sin vurdering ikke taget stilling til HK Kommunals problemstilling, altså om der kan fastsættes en kritisk grænse for fejl og mangler.

Derimod udtaler Niels Fenger, at en fortsat undersøgelse fra hans side næppe kan fremskynde udbedringen af fejl og mangler, hvorfor han ikke gør mere – og så alligevel.

For i brevet beder ombudsmanden, om at Beskæftigelsesministeriet orienterer ham om de initiativer, som ministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat, og om hvad sagen videre giver ministeriet (og STAR) anledning til at foretage sig.

Dette har de fået en frist på 8 uger til.