Er du ansat på en af HK Privats timelønsoverenskomster, kan du se frem til en lidt større lønseddel. Pr. 1. marts 2021 stiger mindstelønnen, tillæg for holddrift og fritvalgskontoen.

 

Stigninger, som er fælles for alle tre overenskomster.


Forlægningstillæg og øvrige genetillæg forhøjes pr. 1. marts 2021 med 1,6 %.

Fritvalgslønkontoen forhøjes pr. 1. marts 2021 fra 5 % til 6 %.

Mindstelønnen

  ugeløn timeløn 
 over 18 år  4.612,05 kr.   124,65 kr.
under 18 år 2.656,60 kr.  71,80 kr.

Elevlønninger, minimumssatser

  pr. uge 
1. år   3.209,80 kr. 
2. år   3.495,80 kr. 
3. år  4.058,40 kr.
4. år   4.618,75 kr.

 

Stigninger på den grafiske overenskomst og Digitalprint- og serigrafoverenskomsten


Tillæg for manglende varsling og ændring af skiftehold
(mindst 3 x 24 timer):

198,73 kr.  

Når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00, betales:

pr. time  24,30 kr.
 pr. dag ved 5-dages uge  179,80 kr.
 pr. dag ved 6-dages uge  149,84 kr.
 pr. uge  899,01 kr.


For TYPO-PRO betales for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

pr. uge  450,52 kr.

Når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00, betales:

pr. time 32,87 kr.
 pr. uge ved 5-dages uge  242,24 kr.
 pr. uge ved 6-dages uge  202,70 kr.
 pr. uge  1.216,18 kr.


For TYPO-KBH, LITO, BOGB OG KART betales for arbejde, som påbegyndes i tiden kl. 05.00-06.00, som for arbejde, hvor arbejdstiden slutter senest kl. 24.00.

Stigninger på Emballageoverenskomsten


Tillæg for manglende varsling og ændring af skiftehold
(min. 3 x 24 timer) og for manglende varsling/aflysning af overarbejde:

 198,73 kr.

For KART og BOGB betales ved holddrift/ forlægning på 2. og 3. hold følgende tillæg pr. time:

før kl. 24.00  25,20 kr.
efter kl. 24.00  33,28 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00:

pr. dag ved 5-dages uge    186,48 kr.
pr. dag ved 6-dages uge   155,41 kr.
pr. uge   932,39 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00:

pr. dag ved 5-dages uge    246,32 kr.
 pr. dag ved 6-dages uge   205,25 kr.
 pr. uge   1.231,56 kr.

For LIT betales der for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

 pr. dag ved 5- dages uge   186,48 kr.
 pr. dag ved 6-dages uge   155,41 kr.
 pr. uge   932,39 kr.

For TYP betales der for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

pr. uge   202,20 kr.