Lyserød sparegris, der står på sedler og mønter

Er du omfattet af en af HK Privats landsoverenskomster, kan du se frem til en lidt større lønseddel i slutningen af marts. 1. marts steg indbetalingen til fritvalgskontoen nemlig fra 5 til 6 %, og det er den stigning, som du gerne skulle kunne se på din lønseddel. Husk at tjekke efter. Er du fjortendagslønnet, vil du selvfølgelig allerede kunne se stigningen på den første lønseddel, der indeholder timer optjent i marts.

På en lille håndfuld overenskomster træder stigningen på fritvalgskontoen dog først i kraft 1. april. Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af, og hvad der gælder for dig, kan du finde din overenskomst på MitHK.dk. Log ind med din HK-pinkode eller NemID.

Stigningen er et resultat af de forbedringer, der blev forhandlet hjem ved overenskomstforhandlingerne i 2020. Her blev det aftalt, at fritvalgskontoen stiger i alt 3 % i overenskomstperioden - fra de oprindelige 4% til 7%, som den rammer næste år samme tid, den 1. marts 2022.

Og hvad kan de rare kontanter bruges til? Og hvordan vælger du?

Én gang om året har du mulighed for at vælge eller ændre, hvad du vil bruge fritvalgskontoen til. På fx Industriens Funktionæroverenskomst skal man give sin arbejdsgiver besked senest 31. juli, mens fristen på Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service er inden udgangen af maj.

Og på andre overenskomster er der nogle andre frister. Derfor bør du tjekke, hvad der gælder for dig i din overenskomst, som ligger på MitHK.dk.

På de fleste overenskomster er der 4 valgmuligheder:
1. Løn i forbindelse med ferie og feriefridage.
2. Indbetaling på din pensionsordning. Du bestemmer selv, hvor meget af din fritvalgskonto, der skal indbetales på pensionsordningen.
3. Udbetaling ved barns 2. sygedag, børneomsorgsdage eller lægebesøg med børn. Gælder for børn under 14 år.
4. Køb af seniorfridage. Seniorordningen giver ansatte, der har mindre end fem år til folkepensionsalderen, ret til at bruge fritvalgskontoen og det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag fratrukket administrationsomkostninger til at købe ekstra seniorfridage

På nogle overenskomster kan du under særlige omstændigheder vælge at få udbetalt en del af eller hele fritvalgskontoen løbende. Tjek din overenskomst på MitHK.dk.