Laborant, som kigger i et mikroskop - i baggrunden to laborantkolleger

Kurserne er særligt målrettet industrilaboranter, bioanalytikere og andre, der er beskæftiget med laboratoriearbejde.

Undervisningen foregår hos Zealand på Maglegårdsvej 2 i Roskilde.
På aftenhold starter undervisningen kl. 15.55.

Se alle kurserne herunder, og klik på linkene for at få mere at vide og tilmelde dig.
Husk at skrive dato, når der ved tilmelding er 2 muligheder:

T = Kurser uden øvelser – kun teori / P = Kurser med teori og praktiske øvelser


Program 2021

Kurser – forår

Kursus (uden tilskud) Teori/Praksis Dato Deltager-
betaling
Bioteknologi
PCR-teknik grundlæggende
T + P 14.4
4.995
Basal lægemiddellære T 14.4 - 15.4 7.195
qPCR og real-time PCR T + P 20.4
4.995
DNA og RNA oprensning
T + P 21.4
4.995
Moderne DNA sekventering
Venteliste
T + P 22.4
4.995
Elekroforese
T 26.4
4.995
Bioinformatik
T 26.4 - 27.4
7.195
Western Blot og SDS page,
grundlæggende
T + P 5.5
4.995
Grundlæggende kloningsteknik
T + P 10.5 - 11.5
7.195
ELISA grundlæggende
T 18.5
4.995
Celledyrkning – Dyrkning af
humane celler

T + P 9.6 - 10.6
7.195
Analytisk kemi
HPLC metodeudvikling
T 8.4 4.995 
GC Teori
T 27.4 - 28.4
7.195
GC hands on
P 29.4
4.995
MS (og GC-MS samt HPLC-MS)
T 19.5 4.995
HPLC teori
T 2.6 - 3.6
7.195
HPLC hands on
P 4.6
4.995
Mikrobiologi
Patogene bakterier i fødevarer T 7.4
4.995
Det mikrobiologiske QC-LAB
T + P 19.4
7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyse-
resultater i fødevareindustrien

T + P 3.6
6.000
Statistik
Statistik grundlæggende
18.5
4.995
Andet
Laboratorieberegninger
T 7.4 - 8.4
7.195
Mærkning af blandinger efter
CLP-reglerne - Blended learning

T 20.4 + 4.5
5.100
ISO 17025 T 16.6
4.995

Kurser – efterår

Kursus (uden tilskud)

Teori/Praksis

Dato

Deltager-
betaling

Bioteknologi
CRISPR – afholdes på
Panum Instituttet

T 14.9
4.995
Basal lægemiddellære
T 28.9 - 29.9
7.195
ELISA grundlæggende
T 3.11
4.995
Elekroforese
T 28.10
4.995
Western Blot og SDS page,
grundlæggende

T + P 23.11
4.995
PCR teknik grundlæggende
T + P 21.9
4.995
Grundlæggende kloningsteknik
T + P 17.11 - 18.11
7.195
qPCR og real-time PCR
T + P 4.10
4.995
DNA og RNA oprensning
T + P 5.10
4.995
Moderne DNA sekventering
T + P 6.10
4.995
Bioinformatik
T 7.10 - 8.10
7.195
Celledyrkning – Dyrkning af
humane celler

T + P 30.11 - 1.12
7.195
Analytisk kemi
HPLC metodeudvikling
T 30.9
4.995
MS (og GC-MS samt HPLC-MS)
T 12.10
4.995
GC Teori
T 8.11 - 9.11
7.195
GC hands on
10.11
4.995
HPLC teori
T 14.12 - 15.12
7.195
HPLC hands on
P 16.12
4.995
Mikrobiologi
Det mikrobiologiske QC-LAB T + P 27.9
7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyse-
resultater i fødevareindustrien

T 16.11
6.000
Patogene bakterier i fødevarer
T 2.11
4.995
Statistik    
Statistik grundlæggende
T 26.10 4.995
Andet
Laboratorieberegninger
T 13.10 - 14.10
7.195
ISO 17025 Akkreditering
T 2.12
4.995
Mærkning af blandinger efter
CLP-reglerne - Blended learning

T 27.10 + 11.11
5.100

Akademiuddannelser – forår

Akademiuddannelse
(med tilskud)

Dato 

Ugedag

Deltager-
betaling

AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
Måleteknik – aften, eksamen 30.6
17.3 - 16.6
Onsdag
8.700
Fødevaresikkerhed (industriel),
aften, eksamen 7.7

7.4 - 30.6
Onsdag
8.700
Mikrobiologi, aften, eksamen 15.6
13.4 - 1.6
Tirsdag
5.300
AU Hygiejne og rengøringsteknik
Hygiejne og rengøringsteknik, udvidet,
dag eksamen 22.6
13.4 - 8.6
Tirsdag
7.800
Renrumsteknologi
Efter påske
Ugedag følger
4.750
AU Ernæring
Ernæring og sundhed, eksamen 17.6
8.4 - 3.6
Man.- og
torsdag
6.400
*Fødevaresikkerhed (detail), dag,
eksamen 4.6

9.4 - 25.5
Tirs.-  og
fredag
6.400
Indledningsfag
Indledende biokemi, dag
12.4 + 19.4 + 26.4
Mandag
3.750

* Betyder, at der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på 535,20 kr./dag.

Er du faret vild i uddannelsesjunglen?

Det kan svært af finde rundt i efteruddannelsessystemet. Kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter på kare@zealand.dk eller mob. 5076 2669, så får du hjælp og vejledning.

Overvejer du uddannelse? Få overblik over dine muligheder her på HK.DK

Artiklen er opdateret 16. marts 2021