Hellere en lidt senere genåbning end en dag-til-dag åbning, der bare skaber forvirring og unødigt ekstraarbejde for borgere og virksomheder.

Sådan siger HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, som reaktion på, at beskæftigelsesindsatsen ifølge den netop indgåede, politiske aftale om corona-genåbning bliver underlagt ’løbende tilpasninger.’

Han appellerer til Beskæftigelsesministeriet om at beslutte sig for en bestemt dag, hvor den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats kan gå i gang.

- Hvis der for eksempel er en skæringsdag den 1. maj eller en anden fast dato, man i beskæftigelsesindsatsen kan planlægge ud fra, så kan man i god tid begynde at lave aftaler med borgere og virksomheder. Så undgår vi de store pukler den dag, hvor det virkelig tager fart, siger Mads Samsing.

Der har ifølge Mads Samsing hidtil været alt for mange meget sene udmeldinger, som har skabt forvirring og ekstra arbejde. Det kan undgås ved at fastsætte en bestemt dato for genåbningen, mener HK Kommunals næstformand.

Alle skal kunne håndtere genåbningen

Han ser hellere, at genåbningen af beskæftigelsesindsatsen skydes lidt, end at den kommer for hurtigt i gang.

- Der er jo en del sagspukler derude. Der er rigtig mange, der venter på afklaringsforløb, virksomhedspraktikker og så videre. Og det er selvfølgelig vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen kommer op i gear i samtakt med økonomien, men det skal også kunne administreres, siger Mads Samsing og fortsætter:

- Min bekymring er, at der kommer dag-til-dag lempelser, som betyder, at sagsbehandlerne skal give én besked til borgere og virksomheder den ene dag og en anden den næste.

Sætter man skæringsdagen til for eksempel 1. maj, kan man i jobindsatsen ifølge Mads Samsing begynde at lave aftaler med borgere og virksomheder og undgå de store pukler den dag, det for alvor begynder at tage fart.

Suspension af dele af beskæftigelsesindsatsen gælder til 5. april med mulighed for forlængelse til 15. april. Borgere på sygedagpenge har fået forlænget perioden til 30. april.

Artiklen er opdateret 23. marts 2021